Χωρίς … ένοχές (!) ο ΓΑΠ και η κυβέρνησή του σε … διακοπές!

Μετά τα εύσχημα που απέσπασε από ΔΝΤ και τρόικα για τις ληστρικές επιδόσεις της (!) και την ... επιτυχία των ελληνικών τραπεζών στo STRESS TEST, η κυβέρνηση χωρίς ... ενοχές(!) αποδρά στις καλοκαιρινές διακοπές της(!). Οι αντοχές όμως του έλληνα πολίτη έχουν εξαντληθεί, ένα STRESS TEST και στο ελληνικό νοικοκυριό είναι απαραίτητο για να διαπιστώσει και η ανάλγητη ληστρική κυβέρνηση ότι ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
Όπως επανειλημμένα έχει γραφτεί στο ΑΝΤΙΚΡΥ, το Τραπεζικό σύστημα, τα Χρηματοπιστωτικά κερδοσκοπικά κυκλώματα γενικότερα, μαζί με το ΔΝΤ, είναι η καρδιά της νεοταξικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που αναπτύσσεται στη μεταπολιτική αυτή περίοδο, στην πορεία της προς την Παγκόσμια Διακυβέρνηση, κοντολογίς είναι η αιχμή του δόρατος της οικονομικής υποδούλωσης των λαών.