Ένας νέος Νόμος πέρασε πρόσφατα από την Τουρκική Βουλή με στόχο την μείωση της ανεργίας της γείτονος, την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα η ύφεση πλησιάζει το 5% και το ποσοστό ανεργίας καλπάζει προς το εφιαλτικό 20% !
Μια πρωτότυπη μέθοδο για την μείωση της ανεργίας ενέκρινε το κοινοβούλιο της γείτονος. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση επιτρέπεται η πρόσληψη νόμιμων αλλοδαπών μόνο σε ποσοστό 20 %, συγκεκριμένα ένας εργοδότης προκειμένου να προσλάβει αλλοδαπό εργαζόμενο θα πρέπει ήδη να απασχολεί 5 τούρκους, για δεύτερο αλλοδαπό 10 τούρκους κ.ο.κ.