* Κι έφερε γέρο ιταλό σύμβουλο στο Μαξίμου
* Άγνωστο πόσο θα τον πληρώσουμε...

Η τοποθέτηση του Ιταλού Τομάζο Πάντοα Σκιόπα στη θέση του οικονομικού συμβούλου του Γ. Παπανδρέου, που ακολούθησε μια σειρά άλλων τέτοιων τοποθετήσεων (αλήθεια, όλοι αυτοί που έχουν διοριστεί σε τέτοιες περίοπτες θέσεις πού δουλεύουν;