Δημοσίευση: 28 Οκτωβρίου,2010
> Ολέθριες οι «κραυγές» και τα ψευδοδιλλήματα Παπανδρέου!
> «Βλακώδης» ή «δόλια» η ακολουθουμένη πολιτική

Καθώς η χώρα διολισθαίνει ολοένα και περισσότερο στη κρίση - φτώχεια, ανεργία, ύφεση, πληθωρισμός, κλείσιμο επιχειρήσεων κλπ – λόγω της αδιέξοδης εισπρακτικής