Προϋπολογισμός 2010: Προϋπολογισμός Αντιλαϊκός, Άγριος, Αντιαναπτυξιακός, ΑντεργατικόςΑνάλγητος, Αισχρός,
κοντολογίς προϋπολογισμός ΑΝΤΕΘΝΙΚΟΣ !