Η πρόσφατη κρίση στην Ιρλανδία που κορυφώθηκε με την εισβολή του ΔΝΤ, ανέδειξε την διαφορετικότητα των δύο κοινωνιών μας στην αντιμετώπιση της προάσπισης και διατήρησης των θεμελιακών δημοκρατικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων στην εργασία, τις αποδοχές, τα επιδόματα, την εθνική τέλος ανεξαρτησία.