ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (πρόταση δημιουργίας)

ΕΠΕΙΔΗ,
- Η πατρίδα μας η Ελλάδα, περνά πάλι, μία πολύ κρίσιμη περίοδο.
- Ο Ελληνισμός της Διασποράς έχει αποσυντονιστεί και διαλυθεί οργανωτικά, γιά πολλούς λόγους και αιτίες, με βασική την λανθασμένη πολιτική της κάθε ελληνικής Κυβέρνησης, που αγνόησε προκλητικά τον απλό 'Ελληνα της Διασποράς, προσεγγίζοντας μόνο τους αποκαλούμενους ''επιφανείς'' και δημιουργώντας ελεγχόμενους-κατευθυνόμενους....