Ο Γιώργος Παπανδρέου, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο και με βάση τα δημοσιεύματα του ελληνκού Τύπου, με τον χειρισμό της «κρίσης» που ξέσπασε στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και με τον ανασχηματισμό, φαίνεται πως ανέκτησε το πλεονέκτημνα των κινήσεων.