γράφει ο Λάζαρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ*
Οι μέχρι σήμερα καθημερινές προκλήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο, εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό και έχουν πάρα πολλούς στόχους.