Η ΕΤΗΣΙΑ έκθεση του ΟΟΣΑ για την οικονομία εκτιμά ότι το 2012 η ευρωζώνη θα διολισθήσει σε μια νέα βραχυπρόθεσμη ύφεση. Για την Ελλάδα προβλέπει επιδείνωση στην κρίση χρέους, στα ελλείμματα και την ανεργία.