γράφει ο Σπύρος ΓΚΑΝΗΣ
Ο Λουκάς Παπαδήμος, η δημοτικότητά του, η πρωθυπουργική του καριέρα και η θητεία της κυβέρνησης του είναι την τελευταία περίοδο οι προσφιλείς τίτλοι του συστημικού τύπου, έντυπου και ηλεκτρονικού, προβάλλοντας έναν ανύπαρκτο πρωθυπουργό και μια ανεπαρκή κυβέρνηση σαν το μοναδικό σωσίβιο στην κρίση, μια κρίση, οικονομική, πολιτική και μείζον εθνική, αφού απειλή και την εθνική μας υπόσταση.