από το FOXblog
Απαιτεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη μείωση των εισοδημάτων των Ελλήνων τη στιγμή που ο μισθός του Πολ Τόμσεν ισούται με τους μισθούς 35 Ελλήνων.