Το βάρος της στις αποκρατικοποιήσεις αναμένεται να ρίξει η κυβέρνηση, ώστε να αλλάξει το εις βάρος της αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετά τη διπλή εκλογική διαδικασία και τους μήνες απραξίας που προηγήθηκαν.