«Η ΔΗΜΑΡ στηρίζει την κυβέρνηση, διατηρώντας την πολιτική της αυτονομία». Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης, επισημαίνει ότι δεν έχει τεθεί θέμα συμμετοχής του στην κυβέρνηση από τη θέση του αντιπροέδρου...