Το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, παρ’ όλο ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί με άλλους ουσιαστικούς και συμμετοχικούς όρους και όχι με εσπευσμένες διαδικασίες, αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο Συνέδριο για τον ίδιο, την Αριστερά και τον τόπο.