Οι βίαιες συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών ομάδων της Ακροδεξιάς και της (αναρχικής συνήθως) Αριστεράς είναι κοινό φαινόμενο από πολλά χρόνια σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία.