Παρά τα αισιόδοξα σημάδια που αναφάνηκαν τον Σεπτέμβριο τα δεινά της Ελλάδας δεν φαίνεται να έχουν παρέλθει αναφέρει ανταπόκριση της Carol Matlack από το Παρίσι στο BLOOMBERG με τίτλο «Greece’s Financial Woes Are Far From Over».