Την βελτίωση της κοινωνικής προστασίας με επείγουσες μεταρρυθμίσεις έχει ανάγκη η Ελλάδα, σύμφωνα με τη διετή έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την κοινωνική κατάσταση στις χώρες μέλη, που δημοσιεύθηκε σήμερα.