Με νέο μπαράζ φόρων θα έλθουν αντιμέτωποι αυτό το εξάμηνο το σύνολο σχεδόν των πολιτών, καθώς θα πρέπει κάθε μήνα να τακτοποιούν διάφορες φορολογικές εκκρεμότητες.