ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ σημασία στην τρέχουσα πολιτική περίοδο, έχει η δυνατότητα ανταλλαγής γνωμών και ανάπτυξης κοινής δράσης μεταξύ των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων κομμάτων, παρά τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις σε σειρά ζητημάτων, τόνισε ο Γ..Γ.. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στη διάρκεια της ομιλίας του