ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 24 ωρών προκειμένου η Ελλάδα να εφαρμόσει τα τρία τελευταία προαπαιτούμενα και να λάβει την δόση του 1 δισ. ευρώ έδωσε το EuroWorking Group στη χώρα μας.