08/05/16

Η επικείμενη ψήφιση της διάταξης για την ιδιωτική εκπαίδευση βάζει έναν πρώτο αποφασιστικό φραγμό στις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις των σχολαρχών και θωρακίζει έναν ευαίσθητο εκπαιδευτικό χώρο... 

 

Υπάρχει ένα λόμπι στις ΗΠΑ με την επωνυμία «Ίδρυμα για την Εκπαιδευτική Επιλογή» (Foundation for Education Choice). Το λόμπι αυτό, που καθοδηγείται από τις ιδέες του γκουρού της κυριαρχίας των αγορών στα δημόσια αγαθά Μίλτον Φρίντμαν, προωθεί την κρατική επιδότηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και δαπανά τεράστια ποσά για την προβολή της εκπαιδευτικής ιδιωτικοποίησης στο όνομα της ελεύθερης επιλογής.

Βασική αρχή της πολιτικής που προωθεί το εν λόγω ίδρυμα είναι η δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου από έναν γονέα, μέσω της χρήσης ενός κουπονιού (voucher). Τα χρήματα, βέβαια, που αντιπροσωπεύει αυτό το «εκπαιδευτικό τσεκ» δεν είναι αρκετά για να καλύψουν ολόκληρη την εκπαιδευτική δαπάνη φοίτησης ενός παιδιού σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά μόνο μέρος της. Από την άλλη, αν τελικά ο γονέας επιλέξει τη δημόσια εκπαίδευση, τα χρήματα που αντιστοιχούν στο κουπόνι ισοδυναμούν με την κρατική επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως λειτουργικών εξόδων του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι στόχος αυτής της λογικής είναι η μεταφορά κρατικών πόρων από τη δημόσια εκπαίδευση στην ιδιωτική.

Όταν στις 15.02.2011 το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) παρουσίασε στην Αθήνα τη μελέτη του με τίτλο «Ιδιωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές», η έκδοση σχετικού δελτίου Τύπου αναγγελίας της παρουσίασης, εκ μέρους του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ), προϊδέαζε και τον πλέον αδαή για τα συμφέροντα που αυτή θα εξυπηρετούσε.

Συμπερασματικά, δύο ουσιαστικά αιτήματα πρόβαλαν από εκείνη την έρευνα: 
 
α) Η ενίσχυση των επιχειρηματιών – ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων με δημόσιο χρήμα, μέσω της χορήγησης κουπονιών προς τις οικογένειες των μαθητών για την επιλογή του σχολείου των παιδιών τους και 
 
β) Η άρση του νομικού πλαισίου που προσδιορίζει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και ελέγχει τα προγράμματα σπουδών των ιδιωτικών σχολείων.

Πρόκειται για δύο αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα αιτήματα. Και αυτό γιατί, ενώ το αίτημα για την ενίσχυση των ιδιωτικών σχολείων μέσω κουπονιών στρέφεται απευθείας στην απομύζηση των κρατικών ταμείων από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, με προφανή υστέρηση αυτών των κονδυλίων από τη δημόσια εκπαίδευση, την ίδια ακριβώς στιγμή αφενός καταγγέλλεται ως «κρατικιστική» η όποια προστασία των εργασιακών σχέσεων στην ιδιωτική εκπαίδευση, αφετέρου επιζητείται -σε ευθεία αντίθεση προς το άρθρο 16 του Συντάγματος- η διεύρυνση -μέσω της ανεξέλεγκτης διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων στα ιδιωτικά σχολεία- των εκπαιδευτικών και, επομένως, κοινωνικών ανισοτήτων.

Όμως, η δραστηριότητα των θαυμαστών του νεοφιλελευθερισμού στην εκπαίδευση είχε και συνέχεια.

Στις 15 Φεβρουαρίου του 2014 ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ), έπειτα από λειτουργία και δραστηριότητα πολλών δεκαετιών, πραγματοποίησε το 1ο του Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο «Ιδιωτικό Σχολείο και Ανάπτυξη», στις αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους οι τότε υπουργοί Κωστής Χατζιδάκις, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος και Σίμος Κεδίκογλου.

Οι δύο τελευταίες-και πιο σημαντικές- ενότητες του συνεδρίου ήταν οι εξής:

«… ε) Παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ με την οποία επιχειρείται συγκριτική ανάλυση του κόστους ανά μαθητή στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται στη λειτουργία του σημερινού δημόσιου σχολείου.

στ) Το κουπόνι εκπαίδευσης: προτεινόμενο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διατίθενται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για τη διασφάλιση του δικαιώματος του γονέα να επιλέγει το σχολείο του παιδιού του σύμφωνα με το Χάρτη των Δικαιωμάτων του πολίτη της Ε.Ε.».

Αυτές λοιπόν είναι οι πραγματικές βουλές των σχολαρχών, της Ν.Δ. και όσων αντιδρούν στη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Στοχεύουν διαδίδοντας ψεύδη στη διάλυση κάθε έννοιας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης στην πατρίδα μας.

Στη συγκεκριμένη διάταξη δεν πραγματοποιείται καμία επαναστατική αλλαγή, δεν διαλύονται τα ιδιωτικά σχολεία, δεν απαγορεύονται οι απολύσεις εκπαιδευτικών, δεν καταργούνται οι επιπλέον δραστηριότητες ενός ιδιωτικού σχολείου.

Εκείνο που πρόκειται να ισχύσει, όταν το επίμαχο άρθρο ψηφιστεί, είναι η επαναφορά της ευθύνης λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων στην πολιτεία, η αιτιολόγηση των απολύσεων σε θεσμοθετημένα όργανα, η πλήρης καταγραφή διδακτικών αντικειμένων και προσόντων των εκπαιδευτικών που θα τα διδάξουν, η διευκόλυνση της έναρξης των -πέραν του επισήμου εκπαιδευτικού προγράμματος- δραστηριοτήτων των σχολείων από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς και η εναρμόνιση των εργασιακών σχέσεων σε αυτές με την υπόλοιπη λειτουργία του σχολείου. Πολλές από αυτές τις ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Έλκουν την καταγωγή τους από τον Ν. 682/77 και, όπως προαναφέρθηκε, καταργήθηκαν σταδιακά μετά το 2010 από τις συγκυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.

Αν, επομένως, αυτή η κυβερνητική επιλογή θίγει κάποιους, αυτοί δεν είναι ούτε οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση, ούτε οι γονείς των παιδιών που φοιτούν σε αυτές τις δομές, ούτε πολύ περισσότερο οι μαθητές, αφού η στοιχειώδης διασφάλιση της εργασιακής αξιοπρέπειας των δασκάλων τους θα έχει αναμφισβήτητα θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν πρέπει, άλλωστε, να μας διαφεύγει ότι η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών έχει άμεση επίπτωση στις συνθήκες μάθησης των μαθητών.

Η επικείμενη ψήφιση της διάταξης για την ιδιωτική εκπαίδευση βάζει έναν πρώτο αποφασιστικό φραγμό στις μακροπρόθεσμες επιδιώξεις των σχολαρχών και θωρακίζει έναν ευαίσθητο εκπαιδευτικό χώρο. «Το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση -κατά τον Νίκο Φίλη- έχει ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία και σηματοδοτεί την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων έναντι της αγοραίας επίθεσης. Είναι μάχη για τη δημοκρατία στο σχολείο, που σημαίνει και την κατοχύρωση της αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού».
 
Γιώργος Μπουγελέκας, εκπαιδευτικός και μέλος ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
 

Χατίρια και ρουσφέτια απαιτεί πάλι η Άγκυρα από τους Ευρωπαίους με όπλο το προσφυγικό...

 

Με γλώσσα που παραπέμπει σε διαλόγους από το «Εξπρές του Μεσονυχτίου», κορυφαίος υπουργός της τουρκικής κυβέρνησης έδωσε μια ιδέα για το τι περιμένει τους 11 καταδρομείς που έπεσαν χθες στα χέρια των διωκτικών αρχών στα βουνά γύρω από τη Μαρμαρίδα ύστερα από ανελέητο ανθρωποκυνηγητό δύο εβδομάδων. Ήταν οι κομάντος που είχαν διαταχθεί να συλλάβουν ή να σκοτώσουν τον Ταγίπ Ερντογάν το βράδυ του πραξικοπήματος, στις 15 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο όπου παραθέριζε με την οικογένειά του στα μικρασιατικά παράλια.

«Δεν θα δουν ποτέ τον ήλιο του Θεού όσο αναπνέουν, (...) σκοτώστε μας, θα παρακαλάνε», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί. Νωρίτερα πάντως, διά στόματος του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση της Άγκυρας παραδέχονταν για πρώτη φορά πως ίσως έκανε και «σφάλματα» στις σαρωτικές εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό και στις Ένοπλες Δυνάμεις που ακολούθησαν του αποτυχημένου αιματηρού πραξικοπήματος, δίνοντας την υπόσχεση πως οι «στραβές» θα «διορθωθούν»...

Την ίδια ώρα, οι γερμανοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού, με τη Γερμανία να έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές των ερντογανικών πεπραγμένων μετά το πραξικόπημα. Η απόφαση του Βερολίνου να μην επιτρέψει στον Τούρκο πρόεδρο να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης σε οπαδούς του στην Κολωνία την Κυριακή έκανε έξω φρενών την Άγκυρα. Είχε προηγηθεί, μία ημέρα νωρίτερα, ο εκβιασμός του Τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι η χώρα του θα αποσυρθεί από τη συμφωνία με την Ε.Ε. για το προσφυγικό αν οι Βρυξέλλες δεν προχωρήσουν στην κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους υπηκόους που ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν. 

Με drones και ελικόπτερα

Drones (ιπτάμενα ρομπότ) και ελικόπτερα επιστράτευσαν οι τουρκικές αρχές στην προσπάθειά τους να συλλάβουν τους κομάντος που πήγαν να χτυπήσουν το ξενοδοχείο του Ερντογάν στη Μαρμαρίδα τη νύχτα του πραξικοπήματος. Τους εντόπισαν τελικά χθες τα χαράματα στους δασώδεις λόφους της περιοχής όπου φέρεται να κρύβονταν όλο αυτό το διάστημα.

Έχοντας ενημερωθεί ότι διέτρεχε κίνδυνο το βράδυ της απόπειρας, ο Ερντογάν εγκατέλειψε το ξενοδοχείο του πριν εκδηλωθεί η επίθεση των καταδρομέων, δίνοντας τροφή στα σενάρια που θεωρούν το πραξικόπημα στημένη υπόθεση.

Έπειτα από ανθρωποκυνηγητό, στο οποίο συμμετείχαν 1.000 στρατιώτες και χωροφύλακες, οι 11 καταδρομείς συνελήφθησαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα έπειτα από πληροφορίες ενός κυνηγού που τους εντόπισε ενώ κυνηγούσε αγριογούρουνα στην περιοχή. Προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα ποτάμι φορώντας ακόμα στολές παραλλαγής.

Σχετικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Διαδίκτυο δείχνουν καμία δεκαριά διαδηλωτές να γιουχάρουν τους 11 κρατούμενους κατά την προσαγωγή τους στα δικαστήρια χθες το πρωί. Μερικοί είχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης στα πρόσωπά τους. Οι διαδηλωτές ανέμιζαν τουρκικές σημαίες και φώναζαν «Προδότες! Θέλουμε τη θανατική ποινή!».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, δεν υπήρξαν τραυματισμοί κατά την επιχείρηση σύλληψης. Επικαλούμενο τον κυβερνήτη της περιοχής, το πρακτορείο Ανατολή μετέδωσε πως στα χέρια των αρχών έπεσε και ο θεωρούμενος διοικητής της ομάδας ταγματάρχης Σουκρού Σεϊμέν. Το Σάββατο είχαν συλληφθεί στην ίδια περιοχή τρεις άλλοι στρατιώτες της ίδιας ομάδας καταδρομέων. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Sabah» που πρόσκειται στην κυβέρνηση, μεταξύ τους βρίσκονταν και ο λογίας Ζεκερίγια Κουζού, ο οποίος «ομολόγησε» ότι όλοι οι συνάδελφοί του που ενεπλάκησαν στην απόπειρα σύλληψης του Ερντογάν τη νύχτα του πραξικοπήματος ήταν μέλη της «τρομοκρατικής οργάνωσης του Γκιουλέν FETO». Κατά τα λεγόμενα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, ο λοχίας είπε στους ανακριτές ότι ο υποστράτηγος Γκιοκάν Σαχίν Σονμεζέτ τους διέταξε να κατευθυνθούν προς το ξενοδοχείο, να σκοτώσουν τον Ερντογάν, να πάρουν το πτώμα του και να γυρίσουν πίσω. 

Θα το μετανιώσουν...

Γλώσσα εκφοβισμού και απειλητικές εκφράσεις χρησιμοποίησε ο υπουργός Οικονομίας Νιχάτ Ζεϊμπεκτσί κατά των πραξικοπηματιών, λέγοντας πως θα μετανιώσουν πικρά για την προσπάθειά τους να καταλύσουν τη Δημοκρατία στην Τουρκία.

«Θα τους κάνουμε να παρακαλάνε. Θα τους χώσουμε στις τρύπες τους, θα υποστούν τέτοια τιμωρία σε αυτές τις τρύπες που δεν θα δουν ποτέ τον ήλιο του Θεού όσο αναπνέουν» δήλωσε ο Ζεϊμπεκτσί σε συγκέντρωση στην πόλη Ουσάκ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Dogan. «Δεν θα ακούσουν ξανά ανθρώπινη φωνή. 'Σκοτώστε μας' θα παρακαλάνε» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Νουμάν Κουρτουλμούς, σε χθεσινή συνέντευξη του στην Άγκυρα, εμφανίστηκε λίγο πιο... «τεχνοκράτης», διαμηνύοντας πως σκοπός της κυβέρνησης στο εξής είναι να «δημιουργήσουμε ένα τέτοιο σύστημα όπου κανείς μέσα στις Ένοπλες Δυνάμεις να μη διανοηθεί ποτέ ξανά να κάνει πραξικόπημα". Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πιθανά λάθη που μπορεί να διαπράχθηκαν κατά τις εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό και δεσμεύτηκε πως «εμείς θα τα διορθώσουμε».

«Οι πολίτες που δεν έχουν σχέση με εκείνους (τους υποστηρικτές του Γκιουλέν) πρέπει να χαλαρώσουν, δεν θα τους συμβεί τίποτε κακό» είπε ο αντιπρόεδρος, όμως εκείνοι που συνδέονται με τον ιεροκήρυκα «πρέπει να φοβούνται. Θα πληρώσουν το τίμημα» τόνισε.

Λίγο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ είχε επίσης αναφερθεί στο ενδεχόμενο μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν στο στόχαστρο του κυνηγιού μαγισσών να υπήρχαν και κάποιοι που διώχθηκαν με καταχρηστικό τρόπο. «Μια ενδελεχής έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με εκείνους που απολύθηκαν» επισήμανε ο επικεφαλής της κυβέρνησης. «Υπήρχαν μετά βεβαιότητας μεταξύ τους πρόσωπα που έπεσαν θύματα άδικων διαδικασιών» παραδέχθηκε. 

Γερμανοτουρκικός καυγάς

Στο μεταξύ, δύσκολες προμηνύονται οι γερμανοτουρκικές σχέσεις, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Η Άγκυρα συνεχίζει το παιχνίδι των εκβιασμών με «όπλο» τη διαχείριση του προσφυγικού, ενώ το Βερολίνο καταδικάζει τις πρακτικές του Ερντογάν.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η Γερμανία και η Ευρώπη να επιτρέψουν να εκβιαστούν» δήλωσε ο αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, αναφερόμενος στην απειλή που διατύπωσε προχθές ο Τούρκος ΥΠΕΞ ότι η κυβέρνηση της Άγκυρας αναμένει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση της βίζας, διαφορετικά θα υπαναχωρήσει από τη συμφωνία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πρόσφυγες.

«Από την Τουρκία εξαρτάται το αν μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση του καθεστώτος της βίζας» τόνισε ο Γκάμπριελ, ενώ αναφερόμενος στην απαγόρευση της ομιλίας του Ερντογάν μέσω τηλεδιάσκεψης στην προχθεσινή διαδήλωση υποστηρικτών του στην Κολωνία, έκανε λόγο για «νόμιμη απόφαση» του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία λειτούργησε υπέρ της αποκλιμάκωσης. Δεν φαίνεται πάντως να συμφωνεί με αυτή την άποψη και η Άγκυρα. Ο Γερμανός πρέσβης κλήθηκε χθες στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και του επιδόθηκε επίσημη διαμαρτυρία για το «κόψιμο» του Ερντογάν.

"Θα ήταν εντελώς απαράδεκτο για τη Γερμανία ακόμη και να αναφέρεται στη Δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες στην Τουρκία έπειτα από αυτό που έγινε» έγραψε οργισμένος ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντάγ στο Twitter.

Πιο πραγματιστές πάντως οι Αμερικανοί, έστειλαν χθες τον στρατηγό Τζο Ντάνφορντ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, για να τα ξαναβρεί με τους Τούρκους, ώστε να μη δημιουργούν προβλήματα με τη βάση του Ινσιρλίκ. Ο στρατηγός, που θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ, θα καταδικάσει το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου με τον «εντονότερο τρόπο» και θα επαναλάβει τη σημασία της στενής συνεργασίας Ουάσινγκτον - Άγκυρας για την ασφάλεια της περιοχής.

Υψηλότερο ΕΝΦΙΑ από ό,τι πέρυσι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος 2,2 εκατομμύρια ή ένας στους τρεις ιδιοκτήτες ακινήτων όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών...Περισσότερο ΕΝΦΙΑ θα κληθεί να πληρώσει φέτος ένας στους τρεις κατόχους ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, με τις επιβαρύνσεις να ξεκινούν από το 1 λεπτό και να ξεπερνούν τα 50 ευρώ σε αρκετές περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών,  συνολικά μεγαλύτερο φόρο θα κληθούν να καταβάλουν περίπου 2,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ειδικότερα:

- Το 21% των φυσικών προσώπων (πάνω από 1,5 εκατομμύρια υπόχρεοι) θα πληρώσουν από 1 λεπτό έως 10 ευρώ υψηλότερο ΕΝΦΙΑ.

- Το 5,8% των φυσικών προσώπων (περισσότεροι από 420.000 υπόχρεοι) θα πληρώσει επιπλέον από 10 έως 50 ευρώ μεγαλύτερο φόρο.

- Το 3,8% των πολιτών (πάνω από 270.000 υπόχρεοι) θα κληθούν να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ ο οποίος θα είναι υψηλότερος κατά 50 ευρώ και άνω.

Από την άλλη πλευρά, περίπου 4,9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα πληρώσουν φέτος το ίδιο ποσό ή και ελαφρώς μειωμένο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι:

- Το 34% των φυσικών προσώπων (πάνω από 2,4 εκατομμύρια υπόχρεοι) θα πληρώσουν λιγότερο σε σχέση με πέρυσι.

- Το 35% των φυσικών προσώπων (περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια υπόχρεοι) θα καταβάλουν ακριβώς τον ίδιο φόρο με το 2015.

"Η Ελλάδα αγωνίζεται και θ’ αγωνίζεται για να ξαναβρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ιδρυτικές ρίζες της και αρχές της" είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε ομάδα Αμερικανών φοιτητών του πανεπιστημίου NORTH EASTERΝ της Βοστώνης στο πλαίσιο του μαθήματος "Διάλογος των πολιτισμών: Η Ελλάδα του χθες και του σήμερα".


"Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι, και πάλι, στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Συγχαίρω δημοσίως το Πανεπιστήμιό σας, το εμβληματικό Πανεπιστήμιο North Eastern της Βοστώνης που είναι ένα από τα αρχαιότερα των ΗΠΑ αφού ιδρύθηκε το 1898, διότι έχει συμπεριλάβει στη διδασκαλία για τους δευτεροετείς φοιτητές το πρόγραμμα «Διάλογος των Πολιτισμών». Και σας ευχαριστώ διότι, στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, βρίσκεσθε ξανά στην Ελλάδα για να γνωρίσετε την «Ελλάδα του χθες και του σήμερα». Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον μεγάλο φιλέλληνα, μ’ όλη της σημασία της λέξης, Καθηγητή κ. Κατούλα καθώς και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποφοίτων Αμερικανικών Πανεπιστημίων κ. Σόρογκα, αφού χωρίς αυτούς δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί η επίσκεψή σας στην Ελλάδα και, επομένως, η ελληνοκεντρική εφαρμογή του Προγράμματος «Διάλογος των Πολιτισμών».", τόνισε ο κ. Παυλόπουλος.

"Για να μείνω στο σκοπό της επίσκεψής σας, ανάμεσα στην Ελλάδα του χθες και του σήμερα υπάρχει μια σταθερή διήκουσα γραμμή συνέχειας. Κι αυτό οφείλεται στο ότι εμείς, οι Έλληνες, γνωρίζουμε καλά ότι είμαστε κληρονόμοι ενός μεγάλου παρελθόντος, πλην όμως δεν μπορούμε να ζούμε μόνο μ’ αυτό αν δεν αποδειχθούμε άξιοι συνεχιστές της αρχαίας κληρονομιάς μας. Κι εξηγούμαι:

Το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα υπήρξε η κοιτίδα και το λίκνο του Ευρωπαϊκού και του Δυτικού Πολιτισμού. Και τούτο διότι κληροδότησε στον Πολιτισμό αυτόν πρωτίστως την Ελευθερία, την Δημοκρατία και την Δικαιοσύνη. Οι αρχές αυτές είναι πυλώνες του Ευρωπαϊκού και του εν γένει Δυτικού Πολιτισμού.

Σήμερα οι πυλώνες αυτοί δοκιμάζονται ποικιλοτρόπως, ιδίως δε λόγω της αλόγιστης και χωρίς κανόνες οικονομικής παγκοσμιοποίησης και της συνακόλουθης επικυριαρχίας των «αγορών», καθώς και λόγω της τρομοκρατίας, πρωτίστως της τζιχαντιστικής, που διαπράττει εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας. Σ’ αυτόν τον αγώνα στήριξης της Δημοκρατίας μας και του Πολιτισμού μας η Ελλάδα είναι παρούσα και με κάθε τρόπο δείχνει πως πρέπει να υπερασπισθούμε τις κοινές πολιτισμικές μας ρίζες. Τούτο μπορεί καθένας να το αντιληφθεί ευχερώς αν αναλογισθεί επιπλέον ότι ο Ελληνικός Λαός, με τεράστιες θυσίες, ακολουθεί αταλάντευτα την πορεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον σκληρό πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Ενώ άλλοι λαοί, χωρίς να έχουν υποστεί ούτε κατ’ ελάχιστο τέτοιες θυσίες, εγκαταλείπουν την Ευρώπη" συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρόσθεσε:

"Καταλήγω: Πού οφείλεται, άραγε, αυτή η σημερινή ανησυχητική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Η απάντηση είναι απλή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον ελκυστική, ακριβώς διότι φαίνεται να εγκαταλείπει κάποιες από τις ρίζες και τις αρχές πουν την θεμελίωσαν μετά τον εφιάλτη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Κι εδώ αναδεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδας σήμερα. Η Ελλάδα αγωνίζεται και θ’ αγωνίζεται για να ξαναβρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ιδρυτικές ρίζες της και αρχές της. Και μ’ αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα υπερασπίζεται, στο μέτρο που της αναλογεί κατά την ιστορία της και την προοπτική της, τον Ευρωπαϊκό και τον εν γένει Δυτικό Πολιτισμό.

Και πάλι καλώς ορίσατε και καλή διαμονή στην Ελλάδα".

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους κεφαλαιακούς ελέγχους


Επικαιροποιημένες απαντήσεις σε 29 ερωτήματα που σχετίζονται με τη χαλάρωση των Kεφαλαιακών Eλέγχων (capital controls) έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

1. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;

Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες και πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε δεύτερης εβδομάδας (κάθε δεύτερη Παρασκευή). Δηλαδή, κάθε δύο εβδομάδες ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των οκτακοσίων σαράντα (840) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Επίσης, εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων οι αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα από τραπεζικό κατάστημα;

ΝΑΙ, μέχρι του ημερήσιου ορίου του ισόποσου (με βάση την ισχύουσα ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία) των 60 ευρώ στο ξένο νόμισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε δεύτερης εβδομάδας (κάθε δεύτερη Παρασκευή).

3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, σύμφωνα με το ημερήσιο ή/και εβδομαδιαίο μέγιστο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος.

4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν επιτρέπεται.

5. Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;

ΝΑΙ, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

6. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στην Ελλάδα;

ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα εφόσον οι επιχειρήσεις από τις οποίες γίνεται η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Αντίθετα, εάν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (
POS) από τράπεζα του εξωτερικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών καρτών γίνεται σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται.

7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο εξωτερικό ή από το internet;

ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών:

• μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και
• εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

Για αγορές από το internet μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, χωρίς περιορισμούς εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:

• μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και
• εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

Ωστόσο, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες οκτώ (8) γενικές κατηγορίες συναλλαγών μέσω internet εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού:

• Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.
• Αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες.
• Συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια.
• Αγορές σε κοσμηματοπωλεία.
• Γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό.
• Προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού).
• Πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
• Αγορές υπηρεσιών εστίασης.

8. Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

OXI, απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα λογαριασμού δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα. Απαγορεύεται επίσης η ενεργοποίηση αδρανών λογαριασμών και αναστέλλεται η προθεσμία των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4151/2013.

Ωστόσο, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (
Customer ID) αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:

• η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,
• η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,
• η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,
• η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (
acquiring), ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται αποκλειστικά με το προϊόν εκκαθάρισης των συναλλαγών με κάρτες. Οι αναλήψεις και μεταφορές ποσών υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν και για τους λοιπούς λογαριασμούς,
• η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα,
• η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (
startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,
• η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (
cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,
• το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,
• η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,
• η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από μια τράπεζα σε άλλη, στην οποία αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, και το, συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων στην τελευταία τράπεζα. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από τη μια από τις δυο τράπεζες, εκτός εάν κωδικοί πελάτη (
Customer ID) προϋπήρχαν και στις δυο τράπεζες. Ο καθορισμός της τράπεζας, από την οποία ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρητών, βάσει του κωδικού πελάτη (Customer ID), γίνεται με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία κατατίθεται και στις δύο τράπεζες,
• το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του. Για το άνοιγμα του λογαριασμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο της Στρατολογίας από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία,
• το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό της διενέργειας εράνων, στο όνομα και υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες ή για τη διενέργεια εράνων γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης έργου κοινής ωφελείας. Για το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών προσκομίζεται, κατά περίπτωση, η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
• το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο,
• το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών,
• το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών−σπουδαστών
ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής των προαναφερόμενων φοιτητών ή σπουδαστών στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης,
• το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν ή μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας από την τράπεζα στην οποία ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλη τράπεζα,
• το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π/ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την κατάθεση εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
• η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ανοίγματος λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα,
• το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την καταβολή της σύνταξής τους στην Ελλάδα, και
• κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

9. Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;

ΟΧΙ, απαγορεύεται να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους καταθετικούς λογαριασμούς, εφόσον δημιουργείται νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) στην τράπεζα.

10. Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

ΝΑΙ, η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται.

11. Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;

ΝΑΙ, η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων επιτρέπεται.

12. Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να αρχίσει να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;

ΝΑΙ, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα  πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση τη νέα αυτή σύμβαση.

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εκτός Ελλάδος.

13. Είμαι επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Πότε θα πιστώνεται ο λογαριασμός μου;

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, ελληνικών και ξένων, θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβασή σας.

14. Μπορώ ως επιχείρηση να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

ΟΧΙ, διότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:

• των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα,
• του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),
• του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και
• του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

15. Οι πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;

Πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασής σας με την εκδότρια τράπεζα.

16. Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;

ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.

17. Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;

Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής της παραπάνω απαγόρευσης, να προβλέπονται διαφοροποιήσεις για χώρες της ζώνης SCHENGEN και για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπίζονται ειδικές εξαιρέσεις για κατηγορίες προσώπων.

18. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση (α) οι Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση αριθμ. 6/29.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2359 και (β) η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει. Επίσης επιτρέπονται, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών ή την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών:

• η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και αποδέχονται καταθέσεις, το οποίο έχει οριστεί και κατανεμηθεί ανά τράπεζα με την Απόφαση αριθμ. 7/27.7.20165 (ΦΕΚ Β΄ 2415) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών,
• συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ η καθεμία, ανά ημέρα, ανά πελάτη, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα. Οι εν λόγω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα,
• συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων και με μηνιαίο όριο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα προαναφερόμενα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

Οι ως άνω επιτρεπόμενες συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών.

19. Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);

Για την ισχύουσα, από 5 Αυγούστου 2016, διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων βλέπε αναλυτικά την Απόφαση υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2359) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

20. Πώς γίνεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων;

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και
• μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.

21. Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού;

• Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και
• μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

22. Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, στο σύνολό τους. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η ανάληψη με μετρητά του συνόλου του μεταφερόμενου από το εξωτερικό χρηματικού ποσού. Η ανάληψη μπορεί να γίνεται έως του ποσοστού 30% συνολικά για χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται, μετά την 22/7/2016, από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης, με διαδικασία που έχει οριστεί από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Ειδικά οι ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους Ν. 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως.

Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και της εκ νέου εκροής αυτών στο εξωτερικό, θα είναι ευθύνη της τράπεζας και πρέπει να είναι πλήρης.

Επιτρέπεται επίσης, η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος από ίδρυμα για αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει, του εξωτερικού, εφόσον:

• ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, ή
• ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες σε ίδρυμα από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά για λογαριασμό του δικαιούχου,
• έχει πιστωθεί μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015 με κεφάλαια που προέρχονται από έμβασμα εξωτερικού, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων μεταφοράς πιστώσεως λόγω πωλήσεως, εξαγοράς ή εξόφλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού ή εισπράξεως χρηματικών διανομών που σχετίζονται με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά μέσα. Στις παραπάνω περιπτώσεις που επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, επιτρέπεται η μεταφορά των σχετικών κεφαλαίων και για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012.

23. Επιτρέπεται η καταβολή χρηματικής απαίτησης κατασχεθείσας εις χείρας τράπεζας σε μετρητά;

ΟΧΙ, σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.

24. Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;

ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

25. Επιτρέπεται η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων;

ΝΑΙ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρηματική πολιτική της τράπεζας.

26. Επιτρέπεται η αποπληρωμή / εξόφληση ανοιχτών δανείων και ορίων;

ΝΑΙ, επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασής σας με την τράπεζά σας.

27. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι λογαριασμοί που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού.

Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.

28. Πληρωμές συντάξεων στο εξωτερικό για συνταξιούχους επιτρέπονται;

ΝΑΙ, επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περιπτώσεις: (α) αν πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α' 65), ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή τους, καθώς και (β) αν του απονέμεται για πρώτη φορά σύνταξη μετά τις 22/07/2016 εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

29. Ανάληψη μετρητών από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών επιτρέπονται;

Επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών, καθώς και η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και από τους υπαλλήλους των αναφερόμενων στην παρ. 16 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2015 ΠΝΠ διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών.
πηγή: athensvoice.gr

Ολοένα και μεγαλώνει το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και όλα δείχνουν πως την ''τρύπα'' θα την μπαλώσουν οι καταναλωτές της ΔΕΗ με νέες αυξήσεις στα τιμολόγια...Σύμφωνα με την Ημερησία στα 287,17 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα φθάσει στο τέλος του χρόνου το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, για την κάλυψη του οποίου το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, που ψηφίζεται στη Βουλή, προβλέπει την επιβολή μίας νέας χρέωσης.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) δείχνουν ότι το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού τον Ιούλιο διαμορφώθηκε σωρευτικά στα 214,32 εκατ. ευρώ με προοπτική να φθάσει στα 287,17 εκατ. ευρώ στο τέλος του χρόνου!

Όπως παραδέχτηκε στη Βουλή ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης η κυβέρνηση είχε τρεις επιλογές: To νέο κούρεμα στις τιμές των ΑΠΕ, την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλους ΑΠΕ), το οποίο επιβαρύνει απ' ευθείας τον καταναλωτή ή τη μετακύλιση του κόστους στους προμηθευτές.

Όπως και να έχει όμως οι καταναλωτές θα είναι χαμένοι αφού σίγουρα θα μετακυλιστεί σε αυτούς το έξτρα κόστος στα τιμολόγια ρεύματος.

Η νέα χρέωση, σε ευρώ/MWh, θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στη Χονδρική Αγορά (τιμή βάσει της οποίας αγοράζουν οι προμηθευτές την ηλεκτρική ενέργεια και της ΟΤΣ που θα διαμορφωνόταν, αν δεν εισέρχονταν οι ΑΠΕ στο Σύστημα.

Η ΟΤΣ διαμορφώνεται με βάση την ακριβότερη συμβατική μονάδα παραγωγής (κατά κανόνα φυσικού αερίου) που μπαίνει στο σύστημα. Οσο περισσότερη πράσινη ενέργεια όμως εισρέει στο δίκτυο, τόσο λιγότερες είναι οι ανάγκες για τις πιο ακριβές συμβατικές μονάδες, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποχώρηση της χονδρικής τιμής.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και ειδικά φέτος, η οριακή τιμή μειώθηκε σημαντικά, κυρίως εξ αιτίας της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης ρεύματος. Η υποχώρηση αυτή πάντως δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη πτώση στα τιμολόγια λιανικής. Η πτώση της ΟΤΣ είχε, μεγαξύ άλλων, ως αποτελεσμα τη μαύρη τρύπα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, ο οποίος πληρώνει τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας, καλύπτοντας τη διαφορά ανάμεσα στην Οριακή Τιμή και τις εγγυημένες τιμές ανά τεχνολογία ΑΠΕ.

Η ΓΕΝΟΠ σε χθεσινή ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει «ταφόπλακα» για τη ΔΕΗ τις αλλαγές που επιφέρει το νομοσχέδιο, εκτιμώντας το φορτίο για την επιχείρηση σε 150 εκατ. ευρώ για φέτος και σε 300 εκατ. ευρώ για το 2017.

Προειδοποιήσε μάλιστα ότι το έξτρα κόστος θέτει σε κίνδυνο την πρόσφατη απόφαση για την έκπτωση κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

«Φοβόμαστε ότι η ΔΕΗ είναι υπό την απειλή κατάρρευσης και ευχόμαστε στον υπουργό να μην κληθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τις διαδικασίες του άρθρου 99», αναφέρει η ΓΕΝΟΠ, η οποία κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για τον χαρακτηρισμό των λιγνιτικών μονάδων που συνδέονται με την τηλεθέρμανση πόλεων ως ΣΗΘΥΑ, προκειμένου να εντάσσονται στο σύστημα με τον ίδιο τρόπο και να πληρώνονται αντίστοιχα.

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Ταφόπλακα στη ΔΕΗ με κυβερνητική εντολή 

Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ αντί να λύσει το «γόρδιο δεσμό» των υπερβολικών ενισχύσεων στην «πράσινη ενέργεια», περιπλέκει και δυσκολεύει τα πράγματα.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και τη συνεισφορά των προμηθευτών στην κάλυψη των ελλειμμάτων, όπως είναι εύκολα αντιληπτό η ΔΕΗ θα κληθεί να «πληρώσει για μια ακόμη φορά το μάρμαρο» καθώς της αναλογεί το 90% της αγοράς.

Η ΔΕΗ θα επωμιστεί ένα μεγάλο φορτίο από τη ρύθμιση αυτή καθώς θα κληθεί να πληρώσει  150 εκατομμύρια ευρώ για φέτος και άλλα περίπου 300 εκατ. ευρώ , την επόμενη χρονιά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η απόφαση για τη έκπτωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, όπως είχε την ευκαιρία να τονίσει και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, θεωρεί ότι το νομοσχέδιο επιβαρύνει δυσβάστακτα τη ΔΕΗ με δεδομένη την άσχημη οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Απόδειξη αυτών το γεγονός ότι στη συζήτηση στην Επιτροπή της Βουλής το σύνολο των εκπροσώπων των ΑΠΕ ήταν υπέρ των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
 
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν είναι αντίθετη με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Διαφωνεί όμως με την αλόγιστη ανάπτυξή τους και τις υπερβολικές επιδοτήσεις των κρατικοδίαιτων επενδυτών τις οποίες τελικά καλείται να πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ειδικό τέλος ΑΠΕ, που μετονομάστηκε σε ΕΤΜΕΑΡ για να καλυφθεί η επιδότηση των ΑΠΕ, αυξήθηκε κατά 9.500% ( από 0,30 λεπτά /MWh σε 30 ευρώ/ MWh) και πληρώθηκε εξολοκλήρου από τους καταναλωτές. 

Φοβόμαστε ότι η ΔΕΗ είναι υπό την απειλή της κατάρρευσης και ευχόμαστε στον υπουργό να μην κληθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τις διαδικασίες του «άρθρου 99».

Στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατέθεσε πρόταση ( με την οποία συμφώνησε και και ο πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ Μ.Φιλίππου)  για τον χαρακτηρισμό των λιγνιτικών μονάδων, που συνδέονται με την Τηλεθέρμανση των πόλεων και εξυπηρετούν χιλιάδες πολίτες, ως ΣΗΘΥΑ. Πρότεινε να εντάσσονται στο σύστημα με τον ίδιο τρόπο και να πληρώνονται αντίστοιχα, ώστε να μην υπάρχει μεροληψία σε βάρος της ΔΕΗ.
   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/8/2016

"ΥΠΕΡ" της ανέγερσής του ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ), ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων, "ΚΑΤΑ" ψήφισαν οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή...
 

Με ευρύτατη πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, η διάταξη για την επίσπευση των διαδικασιών της ανέγερσης του Ισλαμικού τεμένους στο Βοτανικό η οποία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ.
 
Μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Χρυσή Αυγή, υπέρ της διάταξης ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του ΚΚΕ, του Ποταμιού, και της Ένωσης Κεντρώων. Κατά ψήφισαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής και των ΑΝΕΛ.

Συγκεκριμένα σε σύνολο 230 παρόντων βουλευτών, υπέρ ψήφισαν 206 βουλευτές και 24 κατά.

Κατά πλειοψηφία επί της αρχής στο σύνολό του και κατ' άρθρον ψηφίστηκε και το σύνολο του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ. Υπέρ ψήφισαν 210 βουλευτές και 20 κατά.
 
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η ανέγερση του Ισλαμικού Τεμένους θα κοστίσει 946.000 ευρώ.
 

Απότομη «προσγείωση» στην πραγματικότητα περιμένει 800.000 μισθωτούς και συνταξιούχους από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και έπειτα...Απότομη «προσγείωση» στην πραγματικότητα περιμένει 800.000 μισθωτούς και συνταξιούχους από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και έπειτα. Η παραδοσιακή «έκρηξη» της εποχικής θερινής απασχόλησης τελειώνει μαζί με τα «μπάνια του λαού», οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και τα μερίσματα που ξεκίνησαν τον Ιούλιο –Αύγουστο κορυφώνονται, ενώ πρέπει να «κλειδώσουν» οι περικοπές 300 εκατ. ευρώ στο μισθολογικό του Δημοσίου σύμφωνα με όσα προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο. Έτσι σε ένα μήνα από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο ταυτόχρονο σοκ για:

Mια μεγάλη μερίδα των μισθωτών (τουλάχιστον 100.000) του ιδιωτικού τομέα που απασχολήθηκε περιστασιακά κατά τους θερινούς μήνες στον τομέα του τουρισμού και θα «βγει» ξανά στην ανεργία. Ενδεικτικά, πέρσι οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ εκτινάχθηκαν από τους 946.137 τον Αύγουστο του 2015 σταδιακά στο 1.047.661 το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. Μεάλλα λόγια, αυξήθηκαν κατά 101.524 μέσα μόλις πέντε μήνες. Ανάλογη αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων αναμένεται να συμβεί και φέτος, μετά το τέλος της θερινής τουριστικής περιόδου κατά την οποία σημειώθηκαν –όπως κάθε χρόνο- οι περισσότερες προσλήψεις από κάθε άλλη περίοδο του 8μηνου. Η μείωση της απασχόλησης αυτή θα προκαλέσει ανάλογη μείωση και στα τρέχοντα έσοδα του ΙΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Το σοκ που θα υποστούν τουλάχιστον 100.000 που αναμένεται να χάσουν τη δουλειά τους από τον προσεχή Σεπτέμβριο είναι θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο από τις ανατροπές που αναμένεται να προκληθούν στο εργασιακό θεσμικό πλαίσιο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο –Οκτώβριο.

Για τουλάχιστον 490.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα δουν τις αποδοχές να μειώνονται δραματικά από την παραπέρα εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε στις 8.5.2016. Συγκεκριμένα:
 1. Γύρω στους 200.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, θα δουν τις σε λιγότερο από 30 μέρες από σήμερα επικουρικές συντάξεις τους μειωμένες έως και 40%, δεδομένου ότι από 2 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις που το άθροισμά τους με τις αντίστοιχες κύριες συντάξεις ξεπερνά τα 1.300 ευρώ (σ.σ. οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου ξεκίνησαν πριν δύο μέρες). Παράλληλα, θα ξεκινήσουν οι αναδρομικές μηνιαίες παρακρατήσεις στις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα για το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου –Αυγούστου 2016, μιας και οι εν λόγω περικοπές έχουν αναδρομική ισχύ από 1.6.2016.
 2. Ταυτόχρονα, ξεκινάνε οι αναδρομικές παρακρατήσεις στα μερίσματα 290.000 συνταξιούχων του Δημοσίου (ΜΤΠΥ) για το διάστημα Ιανουαρίου –Αυγούστου 2016, δεδομένου ότι εν λόγω περικοπές οι οποίες στερούν κατά μέσο όρο το 32% από τις εν λόγω παροχές (οι οποίες πρακτικά ξεκίνησαν από τον περασμένο Ιούλιο) έχουν αναδρομική ισχύ από 1.1.2016.
 3. Εξάλλου, το Σεπτέμβριο ξεκινάνε και οι αναδρομικές παρακρατήσεις στις ατομικές συντάξεις που ξεπερνάνε τα 2.000 ευρώ και τις πολλαπλές συντάξεις που ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ.
Για 190.000 δημοσίους υπαλλήλους που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. Μέχρι 31.9.2016 η κυβέρνηση πρέπει να βρει ισοδύναμα προκειμένου να μην παγώσει τις μισθολογικές ωριμάνσεις και τις προαγωγές στους εργαζομένους στο δημόσιο που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί, πανεπιστημιακοί κλπ) από 1.1.2017 με στόχο την εξοικονόμηση 118 εκατ. ευρώ το 2017-2018. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην αναθεώρηση επιδομάτων όλων των δημοσίων υπαλλήλων που σχετίζονται με επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία με στόχο την ευθυγράμμισή τους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και να κάνει ένα πλάνο προσλήψεων για το 2017 με βάση τον κανόνα 1 πρόσληψη -5 αποχωρήσεις

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, δήλωσε ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία θα εμποδίσει την είσοδό της στην ΕΕ, αλλά προειδοποίησε κατά της πρόωρης διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων...Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται πλέον οι σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ.

Ο Ερντογάν δείχνει αποφασισμένος να μην κάνει βήμα πίσω, διαμηνύοντας πως θα διακόψει τη ροή χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με το δίκτυο του Γκιουλέν. Την ίδια ώρα δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Φετουλάχ Γκιουλέν με την κατηγορία ότι διέταξε την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.

Πάντως παρά τις διαφωνίες και τις εντάσεις ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ λέει όχι σε κλείσιμο της πόρτας της ΕΕ στην Τουρκία.

«Δεν πιστεύω ότι θα βοηθούσε το να ανακοινώσουμε μονομερώς στην Τουρκία ότι οι διαπραγματεύσεις τελείωσαν». 


Παρόμοιο και το μήνυμα του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών. Ο Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ είπε ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής στην Τουρκία θα εμποδίσει την είσοδό της στην ΕΕ, αλλά προειδοποίησε κατά της πρόωρης διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Την ίδια ώρα πάντως ο καγκελάριος της Αυστρίας Κρίστιαν Κερν απορρίπτει ως διπλωματικές φαντασίες το ενδεχόμενο της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, λέγοντας πως η Άγκυρα «απέχει πολύ» από το δημοκρατικό κεκτημένο. Αντιδρά η Άγκυρα, που λέει ότι τα σχόλια του Κερν «πλησιάζουν την ακροδεξιά».
euronews

Από το… χρονοντούλαπο του Μεγάρου Μαξίμου και πάλι πίσω στην ελληνική πραγματικότητα επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας την περίφημη «συμμαχία του Νότου». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός παίζει αυτό το χαρτί....


του Αλέξανδρου Διαμάντη στο liberal.gr

Από το… χρονοντούλαπο του Μεγάρου Μαξίμου και πάλι πίσω στην ελληνική πραγματικότητα επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας την περίφημη «συμμαχία του Νότου». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός παίζει αυτό το χαρτί, αφού και πάλι το καλοκαίρι του 2013 είχε προσπαθήσει να «συγκαλέσει» μια τέτοια άτυπη σύνοδο. Για την ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο προετοιμαζόταν για συνέδριο, όπως δηλαδή και σήμερα!

Στην ρητορική του τότε υπήρχαν (βαρύγδουπες) εκφράσεις όπως «ένα μεγάλο μέτωπο των λαών της ευρωπαϊκής περιφέρειας» ή ένα «ισχυρό μέτωπο των λαών του ευρωπαϊκού Νότου», μια «νέα μεσογειακή άνοιξη των λαών και των κινημάτων» κλπ. Τις ίδιες, μάλιστα, αναμένεται να επαναλάβει και τώρα, αποπροσανατολίζοντας την συζήτηση από τα μεγάλα προβλήματα του Ελληνικού λαού.

Εξάλλου, όπως έχει δείξει η πρόσφατη ιστορία η «συμμαχία του Νότου» αποτελεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, μια ουτοπία. Ούτε και ο «κεντροαριστερός» πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι δεν έδειξε να βλέπει με θετικό μάτι μια τέτοια πρωτοβουλία, πολύ δε περισσότερο ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πρόταση… εσωτερικής κατανάλωσης, ώστε ενδεχομένως στο επικείμενο Συνέδριο να ανακρούσει πρύμναν τα επιχειρήματα για την συνεχιζόμενη λιτότητα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως διατείνονται συνεργάτες του Α. Τσίπρα, στόχος της συνάντησης θα είναι η διαμόρφωση ενός μετώπου το οποίο θα διεκδικήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην οικονομική πολιτική που επιβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα να δοθεί έμφαση στην υπέρβαση της κρίσης με βάση την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ούτε αυτό φυσικά είναι κάτι νέο, αλλά το περίφημο «new deal» που διακήρυττε ο πρωθυπουργός, λίγο αφότου έλαβε τα ηνία της χώρας, κάνοντας tour σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Να θυμίσουμε ότι και τότε η προσπάθεια του έπεσε φυσικά στο κενό, καθώς ο Ευρωπαϊκός Νότος ουσιαστικά δεν… συναίνεσε και τάχθηκε (για διάφορους κυρίως πολιτικούς λόγους) με την Ευρωπαϊκό Βορρά. Έτσι ο Αλέξης Τσίπρας έμεινε ολομόναχος, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια να δημιουργήσει μια τέτοια συμμαχία που προφανώς και ο ίδιος γνωρίζει ότι λύση δεν θα μπορούσε να δώσει και η οποία θα διασπούσε έτι περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι σέρνει την χώρα σε μια ιδιότυπη «απομόνωση», δημιουργώντας «εχθρούς», στην προσπάθειά του να υπερκεράσει τους εσωκομματικούς σκοπέλους, οι οποίοι αναμένεται να βγουν στην επιφάνεια όσο πλησιάζει η ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου του κόμματος.

Σημαντικές βελτιώσεις υπέρ του δανειολήπτη - ακόμη και διαγραφή του υπόλοιπου της οφειλής - προβλέπει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 2376/2.8.2016). Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από κύκλους του υπουργείου Οικονομίας, στην εφαρμογή του παλαιότερου κώδικα (Ν.4224/2013) διαπιστώθηκαν πολλά ουσιαστικά προβλήματα και κρίθηκε απαραίτητη η τροποποίηση του. Για την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ), η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάστηκε με το υπουργείο, και με τη νέα απόφασή της, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α' 288/31.12.2013).

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ) αφορά τους χειρισμούς και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα απέναντι σε δανειολήπτες που έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή των οφειλών τους, θέτοντας τα βήματα που ακολουθούνται σε αυτή την περίπτωση. Το πιστωτικό ίδρυμα (ΠΙ) εντάσσει τον οφειλέτη στη δομημένη - και υποχρεωτική - διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ), βάσει της οποίας, εντός συγκεκριμένων χρονικών προθεσμιών ζητά τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, τα επεξεργάζεται, και ύστερα από κοινού αναζητούν κατάλληλες λύσεις προκειμένου ο δανειολήπτης να παραμείνει συνεπής στις δανειακές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες που ενδεχομένως να έχουν σημαντικά αλλάξει και να χρειάζεται διαθρωτική ρύθμιση τους. Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα ΙΙ του ΚΔΤ παρατίθενται ενδεικτικά σειρά κατάλληλων λύσεων για την απομείωση ή την επιμήκυνση του δανείου. Προκειμένου να ρυθμιστούν ή να μειωθούν οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη, είναι απαραίτητο αυτός να συνεργαστεί με την τράπεζα, να απαντά στα συγκεκριμένα αιτήματα του που προβλέπονται από τον νόμο και να ανταποκρίνεται σε εκκλήσεις της για την ταχύτερη επίλυση του προβλήματος του.

Κύριες Βελτιώσεις του ΚΔΤ 
 • Ο παλαιότερος ΚΔΤ, ο Ν.4224/2013, ήταν πολύ αυστηρότερος όσον αφορά την ένταξη του δανειολήπτη στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων. Η διαδικασία ξεκινούσε για τον δανειολήπτη ύστερα από 30 ημέρες καθυστέρησης αποπληρωμής των δόσεων του δανείου του. Στον αναθεωρημένο Κώδικα, το χρονικό διάστημα διπλασιάστηκε. Ο δανειολήπτης πλέον δεν μπαίνει στα στάδια του Κώδικα αν απλώς έχει οποιαδήποτε δυσκολία να πληρώσει μία δόση - και αν έχει αμελήσει να πληρώσει, έχει αρκετό διάστημα να επανορθώσει. 

 • Οι προτάσεις του πιστωτικού ιδρύματος στον δανειολήπτη, λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη το ελάχιστο επίπεδο δαπανών διαβίωσής του, όπως επίσης και την οικονομική του κατάσταση. Προωθούνται ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις για δανειολήπτες σε οικονομική δυσχέρεια, στις όποιες λαμβάνονται υπόψη τυχόν προβλήματα υγείας που επηρεάζουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αν παρόλα αυτά συναινέσει ο δανειολήπτης στην παραχώρηση περιουσιακού στοιχείου δικού του, ή συζύγου, ή τέκνου εφόσον βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια, διαγράφεται το υπόλοιπο της οφειλής, με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη στεγαστική πίστη.

 • Η προθεσμία ανταπόκρισης του δανειολήπτη στη ζήτηση των οικονομικών του στοιχείων και της απάντησής του σε πρόταση αναδιάρθρωσης του δανείου του με βάση τον παλαιό ΚΔΤ ήταν 15 εργάσιμες μέρες. Στον νέο ΚΔΤ οι προθεσμίες αυτές συνδέονται πλέον με τις προθεσμίες του ορισμού του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», για τον οποίο είναι υπεύθυνο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει τον ορισμό και να διευρύνει τις προθεσμίες, προκειμένου ο δανειολήπτης να μην πασχίζει να ανταποκριθεί στις ίδιες τις προθεσμίες, αλλά να έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αρτιότερα τα δεδομένα που του ζητούνται και τις προτάσεις αναδιάρθρωσης χρέους που του κατατίθενται.

 • Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαδικασία του ΚΔΤ καταλήγει στην υποβολή πρότασης αναδιάρθρωσης από το πιστωτικό ίδρυμα στον δανειολήπτη. Οι κατάλληλες λύσεις διακρίνονται σε: ήπιες ή απλώς ρυθμιστικές (βραχυπρόθεσμες-μακροπρόθεσμες προτάσεις ρύθμισης όπως: Παράταση διάρκειας πάνω από δύο χρόνια, περίοδος χάριτος, μερική διαγραφή οφειλής, αποπληρωμή μόνο τόκων) και ραγδαίες ή οριστικές, που ενδεχομένως μεταβάλλουν την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη (προτάσεις οριστικής διευθέτησης: όπως η εθελοντική μεταβίβαση ενυπόθηκου ακινήτου, η εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου κ.ο.κ.). Οι λύσεις ρύθμισης είναι σαφώς ευνοϊκότερες για τον δανειολήπτη από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης.
Με τον αρχικό Κώδικα, το πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ανέλυε τα οικονομικά στοιχεία του δανειολήπτη, είχε τη δυνατότητα να του υποβάλει εξ αρχής ραγδαία πρόταση οριστικής διευθέτησης. Στον αναθεωρημένο Κώδικα, η τράπεζα υποχρεώνεται να υποβάλλει πρώτα την ήπια πρόταση ρύθμισης, και μετά, εφόσον κατόπιν καθορισμένης διαδικασίας δεν υπάρξει συμφωνία, πρόταση οριστικής διευθέτησης. Η διαδικασία της υποβολής προτάσεων από την τράπεζα κατ' ουσία διπλασιάζεται υπέρ του δανειολήπτη, υποβάλλονται δύο προτάσεις, η πρώτη ηπιότερη από τη δεύτερη, και η απάντηση του δανειολήπτη αποκτά βαρύτητα, καθότι η τράπεζα καλείται να τη συμπεριλάβει και να την προσαρμόσει στην τελική πρόταση.
 • Από το παράρτημα των ενδεικτικών λύσεων του νέου ΚΔΤ, αφαιρέθηκαν οι μη συναινετικές λύσεις του παλαιότερου ΚΔΤ (πρόταση ρευστοποίησης εξασφαλίσεων, πρόταση εκκίνησης νομικών/δικαστικών ενεργειών), με γνώμονα την ενίσχυση του συμφέροντος του δανειολήπτη.

 • Ο δανειολήπτης έχει δικαίωμα να κάνει αντιπρόταση στις προτάσεις του ιδρύματος. Στον παλαιό Κώδικα το πιστωτικό ίδρυμα δεν είχε καν την υποχρέωση απάντησης στην αντιπρόταση αναδιάρθρωσης δανείου που έκανε ο δανειολήπτης. Στον νέο Κώδικα, το πιστωτικό ίδρυμα όχι μόνο απαντά εγγράφως τεκμηριώνοντας υποχρεωτικά την απάντησή του σε περίπτωση που είναι αρνητική, αλλά επιπλέον, ως απάντηση, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο διευρύνει το πεδίο συνεννόησης δανειολήπτη-δανειστή, δίνοντας στα δύο μέρη περισσότερες δυνατότητες να συμφωνήσουν. Η διαδικασία πλέον - σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομίας - είναι πολύ δύσκολο να μην οδηγήσει σε συναινετικό αποτέλεσμα, εάν υπάρχει καλή προαίρεση και διάθεση ενεργητικής συμβολής στην αντιμετώπιση των εξατομικευμένων αναγκών του δανειολήπτη. Επιπλέον, αν το πιστωτικό ίδρυμα απαντήσει αρνητικά με εσφαλμένη τεκμηρίωση, ο δανειολήπτης έχει ένα περαιτέρω τεκμήριο για την υπεράσπιση της θέσης του σε τυχόν αντιδικία με την τράπεζα.

 • Στον νέο ΚΔΤ, το Τυποποιημένο Έγγραφο Οικονομικής Κατάστασης (ΤΟΚ) στο οποίο ο δανειολήπτης συμπληρώνει τα οικονομικά του στοιχεία, η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων στην οποία ο δανειολήπτης μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί της διαδικασίας, όπως και η ειδοποίηση ότι ο δανειολήπτης αποχαρακτηρίζεται από συνεργάσιμος, θα στέλνεται εγγράφως με διαδικασία που να διασφαλίζει την παραλαβή του από τον δανειολήπτη. Ο παλαιός ΚΔΤ δεν είχε τέτοιες πρόνοιες υπέρ του δανειολήπτη.

 • Επίσης, ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες και η διαφάνεια λειτουργίας των Επιτροπών Ενστάσεων, που θα λειτουργούν εντός των τραπεζών, στις οποίες ο δανειολήπτης προσφεύγει για να διευθετήσει τυχόν παραλείψεις και παραβιάσεις της διαδικασίας του ΚΔΤ, πριν αποταθεί σε τρίτους εξωδικαστικούς φορείς (πχ. Συνήγορος του Καταναλωτή) ή στα δικαστική διαδικασία.

 • Τέλος, στον νέο ΚΔΤ - σε αντίθεση με τον προηγούμενο - προβλέπεται η δυνατότητα του δανειολήπτη να ζητήσει ενημέρωση και υποστήριξη από τα 30 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που θα δημιουργηθούν ως τα τέλη του φθινοπώρου.
Εν κατακλείδι, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, σύμφωνα με το economy365.gr, ενισχύει τα δικαιώματα των δανειοληπτών, εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάνεια και ενδυναμώνει τα εργαλεία και τις διαδικασίες που οδηγούν σε ρυθμίσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής του δανείου από τους δανειολήπτες.

Το φετινό κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, αθροίζοντας τους τόκους και τα χρεολύσια, πλησιάζει τα 15 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι αγγίζει το 10% του ΑΕΠ. Αυτός είναι ίσως ο λόγος που αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι επείγον ζήτημα η ελάφρυνση του χρέους....Σχεδόν δύο ΑΕΠ έφτασε το δημόσιο χρέος, με ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης που αγγίζει τα 15 δις. ευρώ, καθιστώντας επιτακτική την αναδιάρθρωσή του. Την ίδια ώρα οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 7,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέα σημαντική αύξηση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στα τέλη του α’ εξαμήνου η Ελλάδα χρωστούσε στους πιστωτές της (ξένους και εγχώριους) 328,34 δισ. ευρώ, έναντι 321,3 δισ. ευρώ που ήταν το χρέος στα τέλη του 2015. Από το ποσό αυτό:
 • Τα 226 δισ. ευρώ είναι προς τον ESM, το Ευρωπαϊκό Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ΔΝΤ
 • Τα έντοκα γραμμάτια είναι περίπου 15 δισ. ευρώ
 • Τα ομόλογα σε κυκλοφορία είναι 57 δισ. ευρώ
 • Οι οφειλές προς την Τράπεζα της Ελλάδος είναι 3,3 δις. ευρώ
Η αύξηση του χρέους στα τέλη Ιουνίου, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου, μετά το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται, βέβαια, ότι μέσα στον Ιούλιο αποπληρώθηκαν περίπου 2,6 δισ. ευρώ προς ΔΝΤ και ΕΚΤ, που σημαίνει ότι σήμερα το χρέος είναι περίπου 326 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά την όλη εικόνα. Η πραγματικότητα είναι ότι το χρέος αγγίζει πλέον το διπλάσιο του ΑΕΠ, με δεδομένο ότι για φέτος η πρόβλεψη είναι ότι το ΑΕΠ θα φτάσει στα 174,4 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση του προϋπολογισμού είναι ότι στα τέλη του 2016 το δημόσιο χρέος θα φτάσει περίπου στο 188% του ΑΕΠ.

Το φετινό κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων
της χώρας, αθροίζοντας τους τόκους και τα χρεολύσια, πλησιάζει τα 15 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι αγγίζει το 10% του ΑΕΠ. Αυτός είναι ίσως ο λόγος που αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι (κυρίως στις Βρυξέλλες και το Βερολίνο) υποστηρίζουν ότι δεν είναι επείγον ζήτημα η ελάφρυνση του χρέους. Τονίζουν, δηλαδή, ότι από τη στιγμή που δεν παραβιάζεται το πλαφόν του 15% του ΑΕΠ, που έχουν προτείνει οι θεσμοί για τις ετήσιες τοκοχρεολυτικές δαπάνες, τότε δεν υπάρχει λόγος να επισπευστεί μία απόφαση για αναδιάρθρωση του χρέους. Ωστόσο, μετά το 2020 οι ανάγκες αυτές εκτοξεύονται στο 22% με 23% του ΑΕΠ και το οικονομικό επιτελείο δεν θέλει να παραταθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους. Γι’ αυτό και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχει βάλει ως στόχο την άμεση ενεργοποίηση του σχεδίου που αποφασίστηκε στο Eurogroup του Ιουνίου σχετικά με τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα μέτρα για το χρέος

Εκτός όμως από τα 328 δισ. ευρώ που χρωστά το Δημόσιο στους δανειστές, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσό, περίπου 7,2 δισ. ευρώ, το οποίο το οφείλει σε προμηθευτές, εργολάβους, συνταξιούχους (εφάπαξ) και επιχειρήσεις (επιστροφές ΦΠΑ). Σε σχέση με τον Μάιο, τον Ιούνιο οι οφειλές αυτές αυξήθηκαν κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ φτάνοντας σε νέο ύψος ρεκόρ για τα τελευταία 3,5 χρόνια. Σχεδόν τα μισά από αυτά θα πληρωθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, εφόσον εκταμιευθούν και τα υπόλοιπα 2,8 δισ. ευρώ της υποδόσης. Τα υπόλοιπα χρέη, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών, θα τακτοποιηθούν μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2017, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η 2η αξιολόγηση και θα εκταμιευθούν τα περίπου 6 δισ. ευρώ της επόμενης δόσης

Η ανάμειξη του ονόματος του πρώην πρωθυπουργού επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών. Η δική μου πολιτική θεώρηση είναι η εξής: Σε περίπτωση που η κυβέρνηση απολέσει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής, η προσπάθεια σχηματισμού άλλης κυβερνητικής πλειοψηφίας από αυτή τη Βουλή ώστε να καταδειχθεί ότι η παρούσα σύνθεσή της εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα...Ένα από τα περίφημα αποφθέγματα του Ουμπέρτο Έκο είναι: «Τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις». Μπαίνοντας στον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού και τυπική περίοδο για τα μπάνια του λαού ή μάλλον, ελέω κρίσης, για τα μπάνια των Θεσμών, το φως της δημοσιότητας βλέπουν διάφορα εκλογικά φθινοπωρινά ή αόριστα μετεκλογικά σενάρια. Κοινός τόπος; Η εμπλοκή στην ονοματολογία των πρωταγωνιστών των μελλοντικών εξελίξεων, του πρώην πρωθυπουργού, κ. Καραμανλή. Ως Κώστα ή –εσχάτως– ως Κωνσταντίνου...

Παρένθεση: κορυφαίες ιστορικά πολιτικές προσωπικότητες όπως οι Καραμανλής (Κωνσταντίνος) και Βενιζέλος (Ελευθέριος) είναι δέον να ορίζονται μονοσήμαντα και να μη συγχέονται με συνεπώνυμους σύγχρονους άνδρες. Το όνομα μετράει. Κλείνει η παρένθεση...

Η ανάμειξη του ονόματος του πρώην πρωθυπουργού επιδέχεται διαφόρων ερμηνειών. Η δική μου πολιτική θεώρηση είναι η εξής: Σε περίπτωση που η κυβέρνηση απολέσει τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της Βουλής, η προσπάθεια σχηματισμού άλλης κυβερνητικής πλειοψηφίας από αυτή τη Βουλή ώστε να καταδειχθεί ότι η παρούσα σύνθεσή της εξασφαλίζει κυβερνητική σταθερότητα και να μη διαλυθεί για να προκηρυχθούν εκλογές, θα φέρει με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι το όνομα του κ. Καραμανλή ως πρωθυπουργού (υποτίθεται) κοινής αποδοχής.

Με στόχο, πρώτον, εφόσον η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να στηρίξει κυβέρνηση «ευρύτερης συναίνεσης» με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό και εν ενεργεία βουλευτή της, να απειληθεί με δυνάμει εσωκομματικό ρήγμα είτε πριν διαλυθεί η Βουλή είτε στις εκλογές που θα προκαλέσει η διάλυση της παρούσας Βουλής.

Και δεύτερον, αν η Νέα Δημοκρατία συμπράξει στηρίζοντας έστω για πεπερασμένο χρονικό διάστημα μια τέτοιου τύπου κυβέρνηση «ευρύτερης συναίνεσης», να διατηρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμη και στην περίπτωση που διαγραφούν ή αποσχισθούν αρκετοί βουλευτές που δεν θα στηρίξουν την προτεινόμενη κυβέρνηση.

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας; Όχι. Plan-Χ της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναδιαβάστε το... 
του Κων/νου Γκράβα στο Anthens Voice