11/22/18

Οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο οποίο οφείλεται η υπερθέρμανση του πλανήτη, έφθασαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ στην ατμόσφαιρα της Γης το 2017, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, που ζητεί την λήψη επειγόντως μέτρων για την ανατροπή της τάσης.


«Τα επιστημονικά δεδομένα είναι αδιαμφισβήτητα. Εάν δεν μειώσουμε γρήγορα τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν αναπότρεπτες και όλο και πιο καταστροφικές συνέπειες για την ζωή στην Γη», δήλωσε ο Πέτερι Τάλας, γενικός γραμματέας της Παγκόσμιας Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ, οι συγκεντρώσεις των τριών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του μεθανίου (CH4) και του υποξειδίου του αζώτου (N2O), αυξήθηκαν περαιτέρω το περασμένο έτος, για να φθάσουν σε επίπεδα ρεκόρ σε παγκόσμια κλίμακα.

Και «τίποτε δεν παραπέμπει σε ανατροπή αυτής της τάσης, που αποτελεί ωστόσο καθοριστικό παράγοντα της κλιματικής αλλαγής, της ανόδου της στάθμης των θαλασσών, της οξίνισης των ωκεανών και της αύξησης του αριθμού και της έντασης των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων», προειδοποιεί η Παγκόσμια Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κρατούν μέρος της ακτινοβολίας του ήλιου στην ατμόσφαιρα, η οποία, κατά συνέπεια, υπερθερμαίνεται. Οι συνέπειες του φαινομένου έχουν αυξηθεί κατά 41% από το 1990. Και το διοξείδιο του άνθρακα είναι ο κύριος υπεύθυνος του φαινομένου αυτού.

Οι ειδικοί έχουν επίσης διαπιστώσει για το 2017 μία απρόσμενη επιστροφή στην ατμόσφαιρα ενός αερίου που αποτελεί ισχυρό παράγοντα του φαινομένου του θερμοκηπίου που μειώνει τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα, του τριχλωροφθορομεθανίου (CFC-11), η παραγωγή του οποίου περιορίζεται βάσει διεθνούς συμφωνίας (Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ) με στόχο την προστασία του στρώματος του όζοντος στην ατμόσφαιρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μείωση των κόκκινων δανείων έως και κατά 47% προβλέπει το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Το Σχέδιο προβλέπει την ταυτόχρονη μεταφορά σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) αναβαλλόμενου φόρου 7,5 δισ. ευρώ, ο οποίος σήμερα συνυπολογίζεται στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, και κόκκινων δανείων ύψους 40 δισ. ευρώ.


Το σχέδιο για την μείωση των κόκκινων δανείων κατά περίπου 40 δισ. ευρώ που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος, περιλαμβάνεται στην Έκθεση για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκχώρηση από τις τράπεζες του μισού κεφαλαίου τους, το οποίο έχει προέλθει από τον αναβαλλόμενο φόρο σε μια εταιρία ειδικού σκοπού (SPV). Στη συνέχεια η εταιρία αυτή, θα εκδώσει ομόλογα με τα οποία θα αγοράσει από τις 4 συστημικές τράπεζες μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας περίπου 40 δισ. ευρώ, μειώνοντας έτσι, περίπου, στο μισό το συνολικό απόθεμα των κόκκινων δανείων. Τα δάνεια αυτά θα πουληθούν σε τιμές αγοράς.

Όπως διευκρινίζεται από την ΤτΕ η πρόταση την οποία επιμελήθηκε το στέλεχος της Τράπεζας Σπ. Παντελιάς, παρέχει μία εναλλακτική προσέγγιση για τη συστημική αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς άλλες προτάσεις, ενώ δεν δεσμεύει, ούτε υποχρεώνει σε υιοθέτηση άλλες αρχές και φορείς που εμπλέκονται στο ζήτημα.

Πιο αναλυτικά, το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς τους σε μία Εταιρία Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle). Τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στην αξία ισολογισμού (μετά από προβλέψεις). Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβασθεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των εν λόγω δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς. Εν συνεχεία, νομοθετική ρύθμιση θα ορίζει ότι η μεταβιβαζόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταστεί αμετάκλητη απαίτηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια του σχήματος).

Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού θα προχωρήσει σε έκδοση τιτλοποίησης (securitization), όπου (ενδεικτικά) θα εκδοθούν τρεις τάξεις τίτλων (senior, mezzanine, junior/equity). H κατώτερη τάξη τίτλων (equity) θα καλυφθεί από τις τράπεζες (με συμμετοχή έκαστης που δεν θα υπερβαίνει το 20%) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η αποτίμηση των δανείων προς μεταβίβαση θα γίνει από ανεξάρτητους τρίτους φορείς και η τελική διάρθρωση της συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών των τριών τάξεων τίτλων) από τους συμβούλους της έκδοσης βάσει συνθηκών αγοράς. Εκτιμάται ότι επενδυτές θα απορροφήσουν μέρος της ανώτερης τάξης τίτλων (senior) και σημαντικό ποσοστό της ενδιάμεσης τάξης (mezzanine). Η δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων ζημιών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω του μετασχηματισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε αμετάκλητη απαίτηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού) ενισχύει σημαντικά την πιθανότητα αποπληρωμής των ανώτερων τάξεων ομολόγων (senior, mezzanine). Παράλληλα,προβλέπεται, μέσω της συμμετοχής στην κατώτερη τάξη τίτλων (junior/equity), η κατανομή τυχόν πλεονασμάτων σε Ελληνικό Δημόσιο και τράπεζες. Η διαχείριση του σχήματος θα γίνεται αποκλειστικά από ιδιώτες (εταιρείες διαχείρισης για δάνεια και πιστώσεις) και αναμένεται να υπάρξει διαχωρισμός συναλλαγών και διαχείρισης ανά κατηγορία δανείων (επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά, κ.λπ).

Σημειώνεται ότι, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τράπεζες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν, σε συνεννόηση με τον εποπτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε αναμόρφωση της τρέχουσας στοχοθεσίας μείωσης ΜΕΑ, με απώτερο στόχο την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ εντός τριετίας.

Με την πρόταση εκτός από την μείωση των κόκκινων δανείων επιτυγχάνεται και ο περιορισμός της Αναβαλόμενης Φορολογικής Απαίτησης στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών στο 30% απο 57% που είναι σήμερα.

Επισημαίνεται ότι η ταχεία επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων» έχει αναγνωριστεί ως ύψιστης σημασίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επιστροφή της σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Αρχιεπισκόπου, τηρεί ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος μιλώντας στο dogma.gr, υπεραμυνόμενος του δικαιώματος του Μακαριωτάτου να συνδιαλέγεται μεν, όχι να αποφασίζει δε. Παράλληλα, χαιρετίζει θερμά την απόφαση της Κυβέρνησης να συνεχιστεί ο διάλογος με την Εκκλησία, ωστόσο…στέλνει το θέμα στις εκλογές σε περίπτωση που η Κυβέρνηση προχωρήσει μονομερώς....


Ξεκάθαρη θέση υπέρ του Αρχιεπισκόπου, τηρεί ο Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος μιλώντας στο dogma.gr, υπεραμυνόμενος του δικαιώματος του Μακαριωτάτου να συνδιαλέγεται μεν, όχι να αποφασίζει δε. Παράλληλα, χαιρετίζει θερμά την απόφαση της Κυβέρνησης να συνεχιστεί ο διάλογος με την Εκκλησία, ωστόσο…στέλνει το θέμα στις εκλογές σε περίπτωση που η Κυβέρνηση προχωρήσει μονομερώς.

«Ο πόλεμος είναι ανίερος» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσόστομος και «για αυτό θα έχουν τα αποτελέσματα που έχουν και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις», σημειώνει με νόημα. Όσο για το θέμα τις Εκκλησιαστικής Περιουσίας αρκείται στην εύγλωττη απάντηση: «Ήμουνα νιος και γέρασα. Τα ακούω χρόνια και χρόνια και δε γίνεται απολύτως τίποτα».

«Ο Αρχιεπίσκοπος έχει το δικαίωμα να συνδιαλέγεται, να κουβεντιάζει και όχι να αποφασίζει. Αυτό και έκανε στην προκειμένη περίπτωση ο Μακαριώτατος. Συζήτησε θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεσμεύτηκε ότι θα τα φέρει στη Σύνοδο, όπως και έκανε. Η Σύνοδος, ως συλλογικό όργανο διοίκησης της Εκκλησίας, αποφάσισε διαφορετικά και ορθώς αποφάσισε», δήλωσε στο dogma.gr o Σεβασμιώτατος Δωδώνης.

Από την ίδρυση της Εκκλησίας έχουμε πόλεμο με την κοσμική εξουσία:


Και συνέχισε υπογραμμίζοντας: «Δε σταματάμε να έχουμε διάλογο. Και αυτό έγινε κατανοητό, έστω και αργά. Συνεχίζεται η ιστορία. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε θα είναι και η τελευταία… Το κράτος συνεχίζει τη δική του πορεία και η Εκκλησία τη δική της. Έχουμε από την ίδρυση της Εκκλησίας πόλεμο με την κοσμική εξουσία. Και η Εκκλησία επιβιώνει αιώνες τώρα, γιατί δεν αποβλέπει στην υποκατάσταση της Πολιτεία, αλλά στην υπηρεσία του λαού.

«Κάθε κόμμα, είναι υποχρεωμένο να εξαγγείλει στις δηλώσεις του προεκλογικά και στη Βουλή τη θέση του για την Εκκλησία. Και η Εκκλησία αποφασίζει. Αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα με όλες τις κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων και κάθε φορά η Εκκλησία τα αντιμετωπίζει αναλόγως».

Ανίερος ο πόλεμος με την Κυβέρνηση με…προκαθορισμένη έκβαση


«Αν ο πόλεμος Πολιτείας – Εκκλησίας ήταν «ιερός» θα ήταν καλός. Μιλάμε για έναν ανίερο πόλεμο και για αυτό θα έχουν και τα αποτελέσματα που έχουν και οι προηγούμενες Κυβερνήσεις. Το ίδιο ήθελαν όλες οι Κυβερνήσεις που προηγήθηκαν της παρούσης. Είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Ό,τι θίγει την Εκκλησία είναι υποχρεωμένη να υπεραμυνθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Δωδώνης.

Ο διάλογος είναι το κλειδί


Ο κ. Χρυσόστομος τόνισε τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου, υπογραμμίζοντας: «Οι Πατέρες στη Σύνοδο αποφάσισαν ότι υπάρχουν κενά. Αν συμπληρωθούν τα κενά – και ελπίζω στις νέες δηλώσεις ότι θα συνεχιστεί ο διάλογος – θα βελτιωθούν και τα πράγματα»

Ερωτηθείς δε για το τι θα γίνει εάν η Κυβέρνηση πράξει μονομερώς, ο Σεβασμιώτατος Δωδώνης σημείωσε με νόημα: «Ας αποφασίσουν. Ας μας πουν τι αποφασίζουν και εμείς όταν πάμε στις εκλογές θα αποφασίσουμε».

Όσον αφορά δε στο θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας ο κ. Χρυσόστομος δήλωσε λακωνικά και εύγλωττα: «Νιος ήμουν και γέρασα. Τα ακούω χρόνια και χρόνια και δε γίνεται απολύτως τίποτα».

Όλους μας θα μας κρίνει η ιστορία


Τέλος, αναφορικά με τους Ιεράρχες που έψεξαν τη συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου ο Μητροπολίτης Δωδώνης σεβόμενος την Ιεραρχίας δήλωσε: «Δεν άκουσα κανέναν Αρχιερέα να μιλήσει απαξιωτικά. Και αν μίλησε βλάπτει τον εαυτό του, τη νοημοσύνη του και την αποστολή του. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ελεύθερος και υποχρεωμένος να συνδιαλέγεται. Και να φέρει τη συζήτηση στη Σύνοδο. Δεν έχει δικαίωμα να αποφασίζει και γι’ αυτό και δεν αποφάσισε.

Όσο για τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Καισαριανής περί παραπτωμάτων του Αρχιεπισκόπου ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε: «Όλους μας θα μας κρίνει η ιστορία και πρώτον εκείνον που αναλαμβάνει να έχει άποψη με αυτό το πνεύμα ή με το δικό μου πνεύμα. Και εγώ αναλαμβάνω ευθύνη έναντι της ιστορίας. Το ίδιο και ο Μητροπολίτης Καισαριανής.

Ακούστε τη συνέντευξη του Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου:

dogma.gr

Αμετανόητος και προκλητικός παραμένει ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος αποφάσισε να εκδώσει βιβλίο με τον τίτλο «Τα φάγαμε όλοι μαζί... και συνεχίζουμε να τα τρώμε»
Δίχως τύψεις και ενοχές για όσα έχει προκαλέσει και πει, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου, Θεόδωρος Παγκαλος, παρουσιάζει την άλλη Παρασκευή 30 Νοεμβρίου το νέο... πόνημά του, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ-economia Publishing.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Στέφανος Μάνος, πρώην υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Μιχάλης Μπλέτσας, διευθυντής Πληροφορικής στο Media Lab του ΜΙΤ, Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην υπουργός Οικονομικών, Πάνος Τσακλόγλου, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Το βιβλίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη φράση «Τα φάγαμε όλοι μαζί», που διατύπωσε ο Θεόδωρος Πάγκαλος στη Βουλή κατά την τοποθέτησή του σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, και περιγράφει: «Το πόσα, πότε, πώς και ποιοι “τα φάγανε” και πώς κατανέμεται η ευθύνη από πάνω προς τα κάτω».
Πρόκειται για ακόμη ένα «χτύπημα» του 80χρονου πλέον πολιτικού, ο οποίος πρόσφατα προκάλεσε για άλλη μία φορά την κοινή γνώμη, υπερασπιζόμενος τους Αλβανούς για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Οπως ισχυρίστηκε, πρέπει να εκτελείται από την αστυνομία όποιος κραδαίνει όπλο, με τους Αλβανούς να λαμβάνουν το «δώρο» και να στήνουν... πάρτι στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσής τους!

Παράλληλα, πάντως, με τις συγγραφικές επιδόσεις του, ο κ. Πάγκαλος έχει μπλέξει και με τα δίχτυα της Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο στέλεχος των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Πάγκαλος ελέγχεται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομων εσόδων και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Είχε προηγηθεί σχετικό ερώτημα που απηύθυνε στον Αρειο Πάγο ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαΐας και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος Νίκος Νικολοπουλος.
εφ. «Δημοκρατία»

Οι σκοπιανοί έφτασαν στο σημείο να ζητούν να αλλάξει η ιστορία 24 αιώνων και έφεραν σε αδιέξοδο την μικτή επιτροπή για τα σχολικά βιβλία...


Αλλαγή της ιστορίας σε βάθος 2.500 χρόνων αξιώνουν οι Σκοπιανοί, σύμφωνα με το star.gr. Χαρακτηριστικό είναι ότι ζητούν να μην… αποκαλείται Βουλγαροκτόνος ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ του Βυζαντίου, ενώ οι παράλογες απαιτήσεις τους έχουν μπλοκάρει την λειτουργία της μικτής επιτροπής των δύο χωρών για τα σχολικά βιβλία!

Οι Σκοπιανοί θέλουν διαχωρισμό της Ελλάδας από την Αρχαία Μακεδονία στα σχολικά μας βιβλία και επιμένουν ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες εκτός από τη βασιλική οικογένεια δεν μιλούσαν ελληνικά!

Ανιστόρητες απαιτήσεις - Εμπλοκή στην επιτροπή για τα βιβλία


Έφτασαν στο σημείο να ζητούν να αλλάξει η ιστορία 24 αιώνων και έφεραν σε αδιέξοδο την μικτή επιτροπή για τα σχολικά βιβλία. Ο επικεφαλής τους, διπλωμάτης Βίκτορ Γκάμπερ έχει γράψει κι ίδιος βιβλίο για το ψευδομακεδονικό έθνος.

«Μιλάμε και για τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται σήμερα στα ελληνικά σχολεία αλλά και γι αυτά που θέλουν να φέρουν για διδασκαλία από το Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς» δήλωσε.

Οι Σκοπιανοί θέλουν επίσης:
 1. - Να διαχωριστεί το Βυζάντιο από την Μακεδονία.
 2. - Να αναγνωριστεί σλάβικη καταγωγή στους Κύριλλο και Μεθόδιο.
 3. - Να μην αποκαλείται «Βουλγαροκτόνος» ο Βασίλειος ο δεύτερος.
 4. - Να γίνει αποδεκτό ότι στη Βόρεια Ελλάδα το 1821 έγινε δήθεν «μακεδονική» επανάσταση

Αντιδράσεις για τις αλλαγές που ζητούν οι Σκοπιανοί στα βιβλία 

 
Ο πρώην πρόεδρος της ΟΛΜΕ Νίκος Παπαχρήστος δήλωσε στο Star για τις αξιώσεις: «Οι αλλαγές που προτείνουν για τα σχολικά βιβλία είναι απαράδεκτες. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε στις ανιστόρητες απαιτήσεις των Σκοπιανών».

Χαρακτηριστικό είναι ότι για τους Σκοπιανούς ειδικούς, στους Βαλκανικούς Πολέμους δεν απελευθερώθηκε η ελληνική Μακεδονία, αλλά υπήρξε… διωγμός των «Μακεδόνων», δηλαδή των ψευδομακεδόνων (σκοπιανών)


Σοκ στην Ελλαδα από τις απαιτήσεις των Σκοπίων


Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Εξπρές αναφέρει: Η Ελληνο- μακεδονική επιτροπή ενώπιον εμπλοκής - Οι Έλληνες σοκαρισμένοι από τα αιτήματα των Σκοπίων.

Γράφουν μάλιστα ότι για να κάνουν πίσω οι εκπρόσωποι των Σκοπιων θα πρέπει να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας στον Ζόραν Ζάεφ! 


«Εμπλοκή» από τις ανιστόρητες απαιτήσεις των Σκοπιανών


«Επιχειρείται ο βίαιος διαχωρισμός του όρου Έλλην από τον όρο Μακεδών που ιστορικά, κοινωνιολογικά και εθνογραφικά είναι ταυτόσημη» δηλώνει στο Star o πρόεδρος των Παμμακεδονικων Ενώσεων Ελλάδας –Αυστραλίας, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέλος της ελληνικής ομάδας στην επιτροπή προειδοποιεί με παραίτηση μετά τις ανιστόρητες απαιτήσεις των Σκοπιανών.

«Αν θέλετε να βαφτίσουμε τα μέτρα, ας τα βαφτίσουμε "μέτρα του 4ου Μνημονίου". Είναι το δικό μας μνημόνιο, και δεν είναι με τους δανειστές όπως τα δικά σας, αλλά με το Λαό για τις ανάγκες του», ανέφερε στην τοποθετησή του ο πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής, απαντώντας στην καταστροφολογία της αντιπολίτευσης...


Δύο ερωτήματα απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, προς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών: «Και τώρα τι θα κάνετε χωρίς βαρβάρους, πού πήγε το 4ο μνημόνιο;».

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα επιβεβαιώνει ότι η οικονομία ανακάμπτει, η κυβέρνηση και τις συντάξεις δεν περικόπτει, και αναδρομικά έδωσε και κοινωνικό μέρισμα θα ξαναδώσει και τις αδικίες αποκαθιστά, ενώ αποδείχθηκαν φρούδες οι ελπίδες της αντιπολίτευσης που καταστροφολογούσε.

«Με το νομοσχέδιο που καλείται να ψηφίσει η εθνική αντιπροσωπεία προχωράμε σε σημαντικές ελαφρύνεις για 250.000 μη μισθωτούς» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Όπως εξήγησε, αυτές οι ελαφρύνσεις είναι οι εξής:
 1. Μειώνουμε τις εισφορές για κύρια σύνταξη κατά 33% για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
 2. Βελτιώνουμε το καθεστώς των εκπτώσεων στις εισφορές για τους νέους επιστήμονες.
 3. Μειώνουμε στο ελάχιστο την εισφορά για εφάπαξ, και μάλιστα αναδρομικά από 1/1/2017, για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες μηχανικούς, δικηγόρους και γιατρούς.

Ο κ. Μητσοτάκης κάνει πιο «ασφαλείς» επιλογές, σχολίασε ο Αλ. Τσίπρας για την απουσία του προέδρου της ΝΔ


Θα περίμενε να δει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σημερινή συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν «θαρραλέο» από την πλευρά του, όπως επισήμανε, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει πιο «ασφαλείς» γι' αυτόν επιλογές, όπως είναι η αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το πανεπιστημιακό άσυλο.
Ίσως είναι πιο ασφαλής αυτή η επιλογή γιατί για το πανεπιστημιακό άσυλο μπορεί ακόμα να κατατροφολογεί, γιατί ως προς την οικονομία η καταστροφολογία του τελείωσε, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Και μας κατηγορείτε ότι εφαρμόζουμε το "Τσοβόλα δώστα όλα" και ψηφίζετε το "Τσοβόλα δώστα όλα"», σχολίασε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αναφερόμενος στη στάση της Νέας Δημοκρατίας, απέναντι στα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή, με τα οποία αποκαθιστά αδικίες.

«Ο κ. Τσοβόλας θα πρέπει να αισθάνεται ευχαριστημένος, διότι τυγχάνει οικουμενικής αποδοχής» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που διαψεύστηκε τόσες πολλές φορές μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, τόνισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αναφερόμενος στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί «4ου μνημονίου».
Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι θα είχε ενδιαφέρον για τα προεκλογικά σποτάκια να μετρήσουμε πόσες φορές ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «4ο μνημόνιο».

Εσείς διαλύσατε τη μεσαία τάξη, εμείς θα την αποκαταστήσουμε


«Εσείς διαλύσατε τη μεσαία τάξη, εμείς θα την αποκαταστήσουμε», είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση, στη Βουλή, του σχεδίου νόμου για τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
Φράση που απηύθυνε στους βουλευτές της αντιπολίτευσης και αφού προηγουμένως μίλησε για τα μέτρα που λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση για την αποκατάσταση αδικιών που προκλήθηκαν από τις πολιτικές των Μνημονίων.

Η ελάφρυνση των 250.000 μη μισθωτών, ενταγμένη στη στρατηγική για ένα υγιές, βιώσιμο και δίκαιο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα


«Κατόρθωμα« της κυβέρνησης χαρακτήρισε την καθιέρωση του ασφαλιστικού συστήματος ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως η δέσμη μέτρων για την ελάφρυνση 250.000 μη μισθωτών δεν είναι μία έκτακτη, εμβόλιμη ελάφρυνση, αλλά είναι ενταγμένη σε μία στρατηγική που έχει χαράξει και υλοποιεί εδώ και τρία χρόνια για ένα υγιές, βιώσιμο και δίκαιο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.
«Αρκετοί μας είπαν ότι βιώσιμο πρέπει αναγκαστικά να σημαίνει άδικο» σημείωσε και πρόσθεσε: «Ποιοι ήταν αυτοί; Όσοι έκαναν ταυτόσημο το άδικο με το μη βιώσιμο. Όσοι την ίδια στιγμή που έκοβαν συντάξεις με ασύλληπτη συχνότητα και χαρακτηριστικό κυνισμό, συσσώρευαν ογκώδη ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία».

«Εμείς κινηθήκαμε στον αντίποδα» τόνισε ο πρωθυπουργός για να συμπληρώσει: «Σε συνθήκες δύσκολες, προχωρήσαμε σε μια μεγάλη δομική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Στήσαμε ξανά στα πόδια του το ασφαλιστικό σύστημα. Προχωρήσαμε στην ενοποίηση των ταμείων και ο ΕΦΚΑ μόλις στον πρώτο χρόνο λειτουργίας κατέστη πλεονασματικός. Από το 2015 έως σήμερα πληρώσαμε 748.000 συνταξιοδοτικές παροχές (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ), συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ, και έχουμε σχεδόν εκκαθαρίσει τον τεράστιο όγκο των εκκρεμών ληξιπρόθεσμων αιτήσεων συνταξιοδότησης που είχε αφήσει κληρονομιά η προηγούμενη κυβέρνηση».

Περίπου 500.000 συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από 1/1/2019


«Η αδιαμφισβήτητη απόδειξη για το ότι οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς είναι και το γεγονός ότι παρά όσα ήλπιζε κρυφά και φανερά η αντιπολίτευση, οι συντάξεις από 1/1/2019 όχι μόνο δεν θα περικοπούν, αλλά, αντίθετα, περίπου 500.000 συνταξιούχοι θα δουν από την 1η Ιανουαρίου τις συντάξεις τους να αυξάνονται, ακριβώς εξαιτίας της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που κάναμε και την οποία η αντιπολίτευση χαρακτήριζε καταστροφική». Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως σημείωσε, μπορεί να είναι 20 ευρώ η αύξηση, αλλά έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια με των συνταξιούχων και δείχνει τι σημαίνει να υπάρχει μία κυβέρνηση που έχει στην έγνοια της τους συνταξιούχους.

«Μία μεταρρύθμιση που, για πρώτη φορά, συνέδεσε τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των μη μισθωτών με τις ασφαλιστικές τους εισφορές» εξήγησε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Κατήργησε, δηλαδή, το προηγούμενο καθεστώς των ασφαλιστικών κλάσεων που αύξανε, αυθαίρετα, το ύψος της εισφοράς αναλόγως με τα χρόνια που κάποιος ήταν στο επάγγελμα, χωρίς να συνυπολογίζει τις πραγματικές δυνατότητες των ασφαλισμένων. Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 1.250.000, το 88%, των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών να πληρώνει λιγότερες εισφορές, από αυτές που κατέβαλλαν πριν τη λειτουργία του ΕΦΚΑ».

Η καταπολέμιση της ανεργίας,  της αδήλωτης εργασίας και της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας, είναι η πηγή ζωής για το νέο ασφαλιστικό


Με το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα, και έχοντας εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος, η κυβέρνηση θεσπίζει ένα καθεστώς, όπου πλέον το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών θα πληρώνει λιγότερες εισφορές, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

«Μόλις τρία χρόνια μετά τη στιγμή της πλήρους κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος, κατορθώνουμε, λοιπόν, πια να έχουμε ένα πλεονασματικό ασφαλιστικό σύστημα, μακροπρόθεσμα βιώσιμο και δικαιότερο», σημείωσε και πρόσθεσε: «Με το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών να πληρώνουν χαμηλότερες εισφορές απ ό,τι με το προηγούμενο καθεστώς, προστατεύοντας παράλληλα τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Σε αυτήν τη σαφώς βελτιωμένη, την αισιόδοξη νέα όψη του ασφαλιστικού μας συστήματος αποτυπώνεται εξάλλου η προσπάθεια που κάνουμε από την πρώτη στιγμή για να αντιστρέψουμε την κατάσταση της απορρύθμισης που επικρατούσε στην αγορά εργασίας όταν αναλάβαμε.

Στη νέα όψη του ασφαλιστικού μας συστήματος αποτυπώνονται:
 1. Η μείωση της ανεργίας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, από το 26% που παρέδωσε η ΝΔ τον Δεκέμβριο του 2014, στο 18,9% που είναι σήμερα.
 2. Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, που μειώθηκε από το 19% το 2014, σε 12% σήμερα, χάρη στη δράση και την ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, τόσο με προσωπικό όσο και μέσω της ίδρυσης νέων τμημάτων και της θεσμικής του θωράκισης, που ξεκίνησε εν μέσω προγραμμάτων και συνεχίζεται με το παρόν νομοσχέδιο.
 3. Οι προσπάθειες που κάναμε για τη συνολική ρύθμιση της αγοράς εργασίας μέσω της επαναφοράς των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα μέσα σε μόλις τρεις μήνες, από τον Αύγουστο, να έχουν επεκταθεί 10 κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και σχεδόν 200.000 εργαζόμενοι να βλέπουν σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.
 4. Οι προσπάθειες μας για την καταπολέμηση της παραβατικότητας στους χώρους εργασίας, μέσω σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων που φέρνουμε στη Βουλή τα τελευταία χρόνια και θωρακίζουν τους εργαζόμενους και τους ασφαλισμένους».

Αύξηση του κατώτατου μισθού και κατάργηση του υποκατώτατου


«Ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στη βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος θα δώσει και η επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού και κατάργηση του επαίσχυντου υποκατώτατου, ενός μισθού που το 2012 κατακρημνίστηκε μέσα σε μία νύχτα κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, και παραμένει καθηλωμένος από τότε». Αυτό υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας», κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Ολομέλεια της Βουλής για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Το δικό μας μνημόνιο είναι με τον ελληνικό λαό και θα το επικυρώσουμε το φθινόπωρο του 2019 με την ανανέωση της λαϊκής εντολής


«Τα προηγούμενα μνημόνια ήταν με τους δανειστές, αυτό το μνημόνιο που φέρνουμε εμείς είναι με τον ελληνικό λαό, γιατί αφορά τις ανάγκες του, την προοπτική του, τη στήριξη του για ένα καλύτερο αύριο» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

«Το δικό μας, λοιπόν, 4ο μνημόνιο, το μνημόνιο με τον λαό θα μας δεσμεύει από δω και στο εξής για να συνεχίσουμε στην προσπάθεια μείωσης της ανεργίας, να κάνουμε πράξη τη δίκαιη ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Ό,τι είπαμε στη ΔΕΘ και ό,τι υπάρχει περιθώριο μέσα στο δημοσιονομικό πλαίσιο να προχωρήσουμε το προχωράμε. Αυτό το μνημόνιο με τον λαό θα μας θυμίζει ότι πρέπει να κάνουμε διαρκώς ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην ξαναγυρίσουμε στις πολιτικές της λιτότητας και του ΔΝΤ και θα το επικυρώσουμε το φθινόπωρο του 2019 με την ανανέωση της λαϊκής εντολής» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Χθες το ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ακόμη μία φορά τον εαυτό του. Και ας έσπασε τα μούτρα του με τις εξεταστικές κατά μελών και υπουργών της κυβέρνησης Καραμανλή τα έτη 2010-2012. Προκειμένου να βγει από τα σχοινιά μετά το άνοιγμα των λογαριασμών Σημίτη, Χρυσοχοΐδη, Μαλέσιου κ.λπ. επιχείρησε ισοδύναμο τετελεσμένο, επιτιθέμενο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Αδίστακτο όπως πάντα....


 του Μανώλη Κοττάκη*

Οταν καμιά φορά εκφράζω ισχυρές επιφυλάξεις για την πρόθεση της ηγεσίας της Ν.Δ. να συνεργαστεί με «προσωπικότητες» από το ΠΑΣΟΚ ή μετεκλογικά ακόμη και με το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δεν το κάνω από δογματισμό ή από έλλειψη αγωνίας για το μέλλον της χώρας. Το κάνω γιατί έχω υπ' όψιν μου ποιας ποιότητας άνθρωποι ηγούνται αυτού του χώρου διαχρονικά. Το κάνω γιατί έχω υπ' όψιν μου συγκεκριμένες συμπεριφορές εις βάρος πολιτικών προσώπων της κεντροδεξιάς παράταξης.

Δεν αναφέρομαι βεβαίως σε έντιμους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ ή και βουλευτές που γνωρίζω έτη και έτη και των οποίων τον βίο και την πολιτεία σέβομαι. Αναφέρομαι στις κακομαθημένες ηγεσίες του κινήματος, στο DNA των οποίων ρέει άφθονη η ατιμία. Που δεν ξέρουν τι σημαίνει ο όρος «fair» στη ζωή και την πολιτική. Η μόνη μέθοδος που γνωρίζουν κάθε φορά που στριμώχνονται είναι τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.

Χθες το ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ακόμη μία φορά τον εαυτό του. Και ας έσπασε τα μούτρα του με τις εξεταστικές κατά μελών και υπουργών της κυβέρνησης Καραμανλή τα έτη 2010-2012. Προκειμένου να βγει από τα σχοινιά μετά το άνοιγμα των λογαριασμών Σημίτη, Χρυσοχοΐδη, Μαλέσιου κ.λπ. επιχείρησε ισοδύναμο τετελεσμένο, επιτιθέμενο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Αδίστακτο όπως πάντα.

Το σκάνδαλο στο οποίο υποτίθεται πως εμπλέκεται ο Πρόεδρος συνίσταται στο γεγονός ότι ένα βούλευμα του 2017 για την παραλαβή του C4I δεν διαβιβάστηκε στη Βουλή προκειμένου να διερευνηθούν ευθύνες του ανώτατου άρχοντος o οποίος ως υπουργός Εσωτερικών αναγκάστηκε να παραλάβει το 2007 (λόγω των ποινικών ρητρών) το πανάκριβο πλην άχρηστο σύστημα ασφαλείας tetra που παρήγγειλε το ΠΑΣΟΚ για τους Ολυμπιακούς του 2004. Η καταγγελία θα είχε ενδιαφέρον αν οι συντάκτες της ερώτησης δεν παρέλειπαν μια πληροφορία: Η υπόθεση έχει κριθεί τελεσίδικα στη Βουλή. Η εξεταστική για τη Siemens που συνέστησε το ΠΑΣΟΚ το 2010 όχι απλώς δεν βρήκε κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει αυτούς τους ισχυρισμούς εις βάρος Παυλόπουλου, αλλά στο τέλος οι βουλευτές του Κινήματος ζητούσαν και συγγνώμη από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας στους διαδρόμους της Βουλής! Το ίδιο και από τον αδάμαντα Βύρωνα Πολύδωρα. Το ίδιο και από τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη, για τον οποίο σκέφτηκαν επ' ολίγον να παραπέμψουν σε προανακριτική επιτροπή. Αλλά μετάνιωσαν λόγω ελλείψεως στοιχείων.

Κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ενημέρωσαν μάλιστα τότε τον Προκόπη Παυλόπουλο ότι η εντολή να περιληφθεί το όνομά του στο κατηγορητήριο για τη Siemens διαβιβάστηκε στον τότε πρόεδρο της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο από το γραφείο του πρωθυπουργού με ιμάντες τον τότε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Χρήστο Παπουτσή και έναν γνωστό «αρκούδο».

Ηταν η εποχή που -όπως αποκάλυψε ο Ανδρέας Λοβέρδος- ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου πίεζε στα υπουργικά συμβούλια συναδέλφους του «να βάλουμε τον Καραμανλή φυλακή γιατί το ζητούν οι ξένοι». Ηταν η εποχή -αποκαλύφθηκαν αργότερα αυτά– που ολόκληρη η δικογραφία για το Βατοπαίδι που κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος βρέθηκε (και κατασχέθηκε στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας) στο σπίτι κορυφαίου στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Ηταν η εποχή των εξεταστικών και των δικών για τα δομημένα ομόλογα που κατέρρευσαν επίσης σαν χάρτινος πύργος στις δικαστικές αίθουσες. Ηταν η εποχή που οι συκοφάντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταδικάστηκαν και πλήρωσαν αποζημιώσεις σε αξιωματούχους του Καραμανλή για τα ομόλογα. Ηταν η εποχή που αξιωματούχοι της Ν.Δ. πιέζονταν να καταδώσουν με τη φράση «πες το όνομα Καραμανλής και θα σε αφήσουμε ήσυχο». Και βεβαίως ήταν η εποχή που το γραφείο του πρωθυπουργού έδινε εντολή να εντάσσονται στις έρευνες των εξεταστικών επιτροπών με προφανή δόλο ονόματα υπουργών του Καραμανλή, όπως του Παυλόπουλου.

Σε αυτήν την εποχή, την εποχή της ατιμίας, μας γυρίζουν οι έξι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ (εις μουσουλμάνος, ήταν και βουλευτής της Ν.Δ. το 2007, τρομάρα του) με τη χθεσινή ερώτησή τους. Οσοι από τους υπογράφοντες ήταν τότε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ «πτύουν» στην πραγματικότητα τους εαυτούς τους και τα πορίσματά των. Από τις επόμενες μέρες που θα κάνω νέες αποκαλύψεις για τη βλάβη που προκάλεσαν σε εθνικά θέματα το 2011 για να πλήξουν το βέτο του Καραμανλή στο Βουκουρέστι να τους δω που θα βρίσκονται για να καμαρώνουν.

Επειδή μάλιστα τινές εκ των υπογραφόντων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ μου είναι γνωστοί και συμπαθείς, τους απευθύνω μία προτροπή για όση αξία έχει: Μην εξευτελίζεστε, αγαπητοί, για χάρη του Κώστα Σημίτη. Σας διασύρουν τα ίδια σας τα πορίσματα του 2010 που «αθωώνουν» πανηγυρικά τον κ. Παυλόπουλο. Και σε κάθε περίπτωση: Πάει πολύ εσείς, οι υπουργοί σας, που «αγοράσατε» ένα πανάκριβο σύστημα ασφαλείας -με απαίτηση των ΗΠΑ- και καταχρεώσατε τον ελληνικό λαό, να ζητάτε τον λόγο από εκείνους που αναγκάστηκαν να το παραλάβουν.

Λιγότερη ατιμία, αγαπητοί. Λιγότερη...
__________________________

* O Μανώλης Κοττάκης είναι δημοσιογράφος, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Νομικών "για τη Δημοκρατία και τη Νομοθέτηση".  Σήμερα είναι Διευθυντής Έκδοσης της ΕΣΤΙΑΣ, αρθρογράφος της εφημερίδας "Δημοκρατία" και  σχολιαστής σε πολλά ΜΜΕ…

Ο προβληματισμός και η εγρήγορση είναι μάλλον η μόνη άμυνα που μας απομένει... 


επιφυλλίδα του Χρήστου Γιανναρά *

Τα αδιέξοδα που δημιουργεί στην ελλαδική κοινωνία η κυβέρνηση Τσίπρα είναι τα ίδια με αυτά που δημιούργησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα ίδια, μεγεθυμένα και οξυμμένα στο έπακρο. Ισως η μεγέθυνση και όξυνση να είναι συνάρτηση των αντοχών της ελληνικής κοινωνίας, της σαθρότητας των υποδομών της. Ισως συνέπεια, σε κάποιο ποσοστό, και των διεθνών συγκυριών.

Τελικά όμως πρόκειται για ολική έκλειψη της πολιτικής: Του πολιτικού προβληματισμού (τρόπου σκέψης), των πολιτικών στοχεύσεων (σχεδιασμού και προτεραιοτήτων). Εσκεμμένα ή νομοτελειακά (ίδιο το αποτέλεσμα), την άσκηση πολιτικής την έχει υποκαταστήσει ολοκληρωτικά η διαχείριση της εξουσίας. Και στη διαχείριση της εξουσίας δεν υπάρχει ούτε ίχνος κοινωνικών επιδιώξεων, υπουργίας κοινών αναγκών, η παραμικρή έγνοια για την ποιότητα ζωής των πολιτών, για προοπτικές της συλλογικότητας.

Πώς διολισθήσαμε από την άσκηση πολιτικής στη διαχείριση της εξουσίας; Σίγουρα, με την παρεμβολή του μηδενισμού – ο Νίτσε είχε εντοπίσει διορατικότατα την απειλή, από το 1887: «ο πιο ανοίκειος επισκέπτης στέκει στην πόρτα» (Der Europäische Nihilismus). Ντύθηκε ο μηδενισμός την πανοπλία της ιδεολογίας, τον είπαμε «Ιστορικό Υλισμό» και ήταν αμφιπρόσωπος: μαρξισμός - ελευθερία των αγορών. Και οι δύο όψεις, ιδεολογικές, του Ιανού - μηδενισμού είχαν κοινή την άρνηση «νοήματος»: μεταποιούσαν την άσκηση πολιτικής σε διαχείριση της εξουσίας. Ακαταμάχητο κίνητρο η ηδονή της εξουσίας. Σήμερα, η ηδονικότερη συσσώρευση απολαύσεων που μπορεί να ποθήσει άνθρωπος, ακόμα και ο πιο αδικημένος διανοητικά, προσφέρεται με τη νομή της εξουσίας.

Η ολική έκλειψη της πολιτικής τεκμαίρεται πρωταρχικά από την εξάλειψη κάθε ιδεολογικής διαφοράς των κομμάτων. Κορυφαία η περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ: Για την ηδονή της εξουσίας αρνήθηκε, όχι μόνο την πολιτική του ταυτότητα, της «ριζοσπαστικής Αριστεράς» (!), όχι τα «πολιτικά» του προγράμματα, επαγγελίες, υποσχέσεις, «αδιαπραγμάτευτες» εμμονές, αλλά και τη δημοψηφισματική εντολή που είχε πάρει από το κοινωνικό σώμα για να αντιπαλαίψει τον σαδισμό των «Αγορών». Αγνόησε το 64% των ψηφοφόρων και εναγκαλίστηκε την πιο φαιδρή απόφυση της συμπλεγματικής «Δεξιάς» μόνο για την ηδονή της εξουσίας. Ομως, ο ανάλογος εξευτελισμός των πολιτικών ταυτοτήτων, η βάναυση καταστρατήγηση πολιτικών επαγγελιών και υποσχέσεων είχαν προηγηθεί με τις συγκυβερνήσεις Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ - θλιβερού Κουβέλη.

Οι εφιαλτικότερες κοινωνικές συνέπειες από την ολική έκλειψη της πολιτικής, θα πρέπει να εντοπιστούν στο καθολικών διαστάσεων σύμπτωμα υποκατάστασης της πραγματικότητας από τις εντυπώσεις. Η διαχείριση της εξουσίας γίνεται τόσο ηδονικότερη όσο πιο ολοκληρωτικά επιβάλλεται. Αυτό έμπρακτα σημαίνει ότι τα δύσκολα και δυσάρεστα πρέπει να εξωραΐζονται ή να αποσιωπώνται, τα ευχάριστα και αισιόδοξα να προβάλλονται εμφατικά ή να κατασκευάζονται τεχνητά.

Η νομή (όχι άσκηση) της εξουσίας, ώς την πιο παραμικρή της λεπτομέρεια, αποβλέπει αποκλειστικά στην παραγωγή εντυπώσεων, όχι έργου. Δεν ενδιαφέρουν οι τυχόν συντελούμενες ανυπόφορες καταστροφές, άμεσες ή σε βάθος χρόνου – η στέρηση, η φτώχεια, η ανεργία, η συνακόλουθη εξουθένωση του ανθρώπου, ο εξευτελισμός του, η απελπισία που τον οδηγεί στον ξεριζωμό - εκπατρισμό του. Δεν ενδιαφέρει (ίσως και να μεθοδεύεται σκόπιμα) η διολίσθηση τεράστιων κοινωνικών ομάδων στον πρωτογονισμό (σε ανατριχιαστική αγραμματοσύνη, αγλωσσία, ακρισία, ανικανότητα λογικού ειρμού, ακαλαισθησία, αποβλακωτική ποδοσφαιρολαγνεία). Ενδιαφέρει μόνο να πάρουν θετικό πρόσημο («προοδευτικό») η κτηνώδης βία ως θέαμα και παιδικό «παιχνίδι», οι σεξουαλικές διαστροφές, η καύση των νεκρών (επιδεικτική πομφόλυγα «θρησκοληψίας» του μηδενισμού).

Κάποτε, το συνειδητό και το ασυνείδητο πρωτογενές πεδίο της υποκειμενικότητας, τα «αντανακλαστικά» της διαισθητικής κατανόησης και της συμπεριφορικής αυθορμησίας, οι πρώτες προσλαμβάνουσες καλαισθησίας και ακαλαισθησίας, ευπρέπειας και χυδαιότητας, γεννιόντουσαν από την αμεσότητα (εμπειρική) μετοχής σε σχέσεις: Σχέσεις παραγωγικές, ανταλλακτικές, συγγένειας, γειτονίας, φιλίας, συν-ομιλίας που ήταν πρωτευόντως συ(ν)ζήτηση, από κοινού αναζήτηση. Ζητούσαν οι άνθρωποι κριτήρια διάκρισης της αλήθειας από το ψέμα, της ψηλάφησης από την εντύπωση, της πραγματικότητας από τα προσχήματα, της ομορφιάς από τη φιοριτούρα.

Αυτό το παρελθόν δεν είναι ρομαντική νοσταλγία, και κάθε αναφορά σε αυτό δεν συνιστά οπωσδήποτε οπισθοδρόμηση στην ηθικολογική νεφελοκοκκυγία. Ζούμε ένα παρόν εφιαλτικής απανθρωπίας, που συνοψίζεται στην υποκατάσταση της πολιτικής από ψευδαισθητικές εντυπώσεις.

Η ζωή μας καθορίζεται από μυριάδες εμπρόθετες προσπάθειες να μας χειραγωγήσουν ψευδείς εντυπώσεις. Τα θύματα αυτού του Μινώταυρου (της «προοδευτικής» υποκατάστασης της πολιτικής από τις εντυπώσεις, της κοινωνίας των σχέσεων από την αυθαιρεσία του αυτοηδονισμού της εξουσίας) σωρεύονται καθημερινά με δυναμική πλημμυρίδας: Σκεφθείτε τα παιδιά που ασκούν μόνο πληκτρολόγηση αποκομμένα από την ενεργό ετερότητα του «γραφικού χαρακτήρα», τα αναρίθμητα λοβοτομημένα θύματα της ποδοσφαιρολαγνείας, την καλπάζουσα ψευδαισθησιογόνο ζωοφιλία, την αυτοκαταστροφική υστερία των «τατουάζ», και τα μύρια όσα πεισιθάνατα ανάλογα.

Ο προβληματισμός και η εγρήγορση είναι μάλλον η μόνη άμυνα που μας απομένει.
______________________________

* Ο Χρήστος Γιανναράς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, της Βόννης και της Σορβόννης. Επιφυλλιδογραφεί σε εφημερίδες παρεμβαίνοντας στην πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα.
πηγή: yannaras.gr

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Public Issue η ΝΔ έχει σταθεροποιηθεί στο 38,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρεται ενισχυμένος στο 22%, ενισχυμένο επίσης εμφανίζεταο και το ΚΙΝΑΛ αφού προσεγγίζει το 10%, ενώ το ΚΚΕ με 7,5% και η Χρυσή Αυγή στο 7%.... 


Προβάδισμα της τάξης του 16,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει η ΝEA ΔHMOKRATIA, σύμφωνα με την Εκτίμηση Εκλογικής Επιρροής Φθινοπώρου 2018 της Public Issue, με το Κίνημα Αλλαγής να εμφανίζει αυξημένη συσπείρωση και να κινείται προς τη σφαίρα του διψήφιου ποσοστού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εταιρείας, η ΝΔ έχει σταθεροποιήσει την εκλογική της επιρροή, ελαφρώς κάτω από το 40% (σήμερα στο 38,5%), ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από την αναιμική ανάκαμψη, που παρατηρήθηκε στο Β΄ εξάμηνο του 2017, έχει σταθεροποιηθεί, σε ποσοστά ελαφρώς πάνω από το 20% (σήμερα στο 22%).

Το ΚΙΝΑΛ εμφανίζεται συσπειρωμένο, ενδεχομένως και εξαιτίας της απόπειρας διεμβολισμού του από το κυβερνών κόμμα. Εδραιώνεται, ευδιάκριτα, στην τρίτη θέση, με την εκλογική του επιρροή να προσεγγίζει το 10% (σήμερα 9,5%).

Το ΚΚΕ, με 7,5% και η Χρυσή Αυγή, με 7%, διεκδικούν επί ίσοις όροις την 4η θέση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο κινείται στους ρυθμούς του εορτασμού του Ιωβηλαίου του, συγκεντρώνει στην παρούσα μέτρηση περισσότερες πιθανότητες να προηγηθεί.

Τα υπόλοιπα τρία κόμματα της τρέχουσας Βουλής, Ποτάμι, ΑΝΕΛ, Ένωση Κεντρώων, τα οποία στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές (Σεπτέμβριος 2015) είχαν συγκεντρώσει, αθροιστικά, ποσοστό 11,2% και, συνολικά, 30 έδρες, φαίνεται ότι κινδυνεύουν σοβαρά να μην εκπροσωπηθούν στη νέα Βουλή.

Η υποχώρηση και της επιρροής της Ένωσης Κεντρώων, κάτω από το 3%, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των Λοιπών κομμάτων (+2,5%), λειτουργούν ευνοϊκά για τον στόχο της ΝΔ να διασφαλίσει την κοινοβουλευτική της αυτοδυναμία, αρκεί η εκλογική της επιρροή να υπερβεί το εκτιμώμενο κάτω όριό της (35%).

Δεδομένου ότι, από τη μια πλευρά, τα μικρότερα κόμματα που έφερε στην επιφάνεια η κρίση εκπροσώπησης της μνημονιακής περιόδου βρίσκονται σε καθοδική πορεία και, από την άλλη, τα νεοπαγή κόμματα που σχηματίστηκαν (και συνεχίζουν να σχηματίζονται), κατά τον τρέχοντα εκλογικό κύκλο, δεν εμφανίζουν δυναμική εισόδου στη Βουλή, η επόμενη Βουλή είναι πιθανό να περιοριστεί σε 5 κόμματα (πεντακομματική). Ωστόσο, όπως έχει ήδη επισημανθεί και στο παρελθόν, η εν λόγω εκτίμηση θεωρείται επισφαλής.


Όπως δείχνει το Πολιτικό Βαρόμετρο της Public Issue, οι πολίτες που θεωρούν αναγκαία τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών συνεχίζουν να αυξάνονται (60%). Πρόκειται για το 2ο υψηλότερο ποσοστό του δείκτη, στην τελευταία 10ετία. Υψηλότερο (71%) έχει καταγραφεί μόνον κατά την προεκλογική περίοδο του Μαΐου του 2012, ενώ και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν 59%.

Το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, στις επόμενες εκλογές, αντιμετωπίζεται αρνητικά από το 46% των πολιτών και θετικά από το 15%. Η εικόνα αυτή διαφέρει αισθητά από την προεκλογική περίοδο του 1/2015. Αντιστρόφως, πιθανή νίκη της ΝΔ αντιμετωπίζεται θετικά από το 34% των πολιτών και αρνητικά από το 24%.
capital.gr

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.