Κίνημα του Άρθρου 120 του Συντάγματος!

 Κερδοσκοπία των παγκόσμιων αγορών του χρήματος
Άρθρο 120 § 4 Συντάγματος: Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Ένα δελτίο τύπου της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.) και μια ανάρτηση του ιστολογίου “To Λιμέρι” με προβλημάτισαν για την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός πανεθνικού υπερκομματικού κινήματος όπως αυτό του 1-1-4 της δεκαετίας του ’60. Τότε ο λαός αυθόρμητα στοιχήθηκε πίσω από το 1-1-4, το ακροτελεύτιο άρθρο του συντάγματος του 1952 που όριζε ότι «.. η τήρησή του επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων», προκειμένου να ανατρέψει τις αντισυνταγματικές ενέργειες των ανακτόρων και μιας μερίδας βουλευτών ΕΡΕ και της ΕΚ που με αλλεπάλληλα συνταγματικά πραξικοπήματα νόθευαν την βούληση του ελληνικού λαού (αποστασία, δικτατορία κλπ)
Το εν ισχύ Σύνταγμά μας, του 1975 στο ακροτελεύτιο άρθρο ορίζει:
Άρθρο 120
1.  Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.
 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.
 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
Παράλληλα η Ε.Ε.Δ.Α. με δελτίο τύπου (*) της 10-6-2010 εκφράζει την «… ανάγκη διαρκούς σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την άσκηση της στρατηγικής εξόδου από την κρίση….»

Πιο συγκεκριμένα η Ε.Ε.Δ.Α. τονίζει .. «Η Επιτροπή εξέφρασε στην Πολιτεία την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις στην άσκηση και απόλαυση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως και τη σπουδαιότητα της συνεκτίμησης της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τις διαδικασίες εξόδου από την κρίση. Τόνισε, επίσης, την απαρέγκλιτη υποχρέωση τήρησης των διεθνών υποχρεώσεων στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρθρο 28 § 1 Συντάγματος), την οποία οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. Προκειμένου να αποσαφηνίσει την υποχρέωση αυτή, η ΕΕΔΑ παρέθεσε τα διεθνή κείμενα που δεσμεύουν την Ελλάδα, όπως τα έχουν ερμηνεύσει τα αρμόδια διεθνή όργανα αντιστοίχως.
* Το πλήρες Δελτίο Τύπου της ΕΕΔΑ: http://www.nchr.gr/media/other/EEDA_Oikonomiki_krisi.doc 
Άρθρο 28
1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
Σήμερα, όπου βίαια καταπατώνται και ανατρέπονται θεσμοί και δικαιώματα, ετσιθελικά μεθοδεύονται, αποφασίζονται και επιβάλλοντα αντεθνικά-αντιλαϊκά μέτρα από εξωθεσμικά κέντρα (ΔΝΤ, Τρόικα, Αγορές κλπ) χωρίς την γνώση και την έγκριση του Ελληνικού λαού, του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Συνδικαλιστικών του οργανώσεων, ο Ελληνικός λαός πρέπει να στοιχηθεί πίσω από τις αρχές των άρθρων 28 και 120 του Συντάγματος που μας παροτρύνει και υποχρεώνει να αντισταθούμε υπερασπίζοντας τα δικαιώματά μας και την εθνική μας κυριαρχία, από την εισβολή των Τροϊκανών και των ντόπιων συνοδοιπόρων τους στην κυβέρνηση.
 Είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος απολαμβάνει κοινής αποδοχής, στερείται από το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων μιας όποιας παρέμβασης, αλλά η προστασία του κύρους του θεσμού και η υστεροφημία του Προέδρου επιβάλλουν την ανάπεμψη όλων των αντισυνταγματικών διαταγμάτων που του υποβάλλονται για υπογραφή.
Μια τέτοια βέβαια ενέργεια του Προέδρου σημαίνει συνταγματική κρίση και προσφυγή στις κάλπες εν μέσω «κρίσης».
Τα επαναλαμβανόμενα όμως συνταγματικά πραξικοπήματα της συγκυβέρνησης ΔΝΤ-ΠΑΣΟΚ θα ανατραπούν μόνο με συνταγματική κρίση, κρίση τέτοια που θα μας οδηγήσει στους επιθυμητούς στόχους, που είναι:

  • 1. Η ανατροπή του πολιτικού συστήματος με την θεμελίωση της 4ης Ελληνικής Δημοκρατίας, και,

  • 2. Η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους με ευνοϊκούς για την Ελληνική κοινωνία όρους.
Μας τρομοκρατούν ότι κάτι τέτοιο θα μας θέσει εκτός ευρωζώνης με μια υποτιμημένη κατά 25% Δραχμή, νομίζω ότι αυτή είναι πιο συμφέρουσα επιλογή από αυτήν της αποδόμησης της κοινωνίας μας που επιβάλει το ΔΝΤ και της κατά 50% υποβάθμισης του βιοτικού μας επιπέδου.

... και σαν επίλογος, ο ... «Μπαμπούλας» της χρεοκοπίας!
Η κατάρρευση της πάλαι ποτέ κραταιάς Σοβιετικής Ένωσης διευκόλυνε την επέκταση της Παγκοσμιοποίησης, ενώ παράλληλα τους ήταν απαραίτητη μια άλλη «απειλή» που θα αντικαθιστούσε τον .. κομμουνιστικό κίνδυνο, «απειλή» που θα ήταν το άλλοθι προκειμένου να «νομιμοποιούν» τις κάθε λογής εγκληματικές επεμβάσεις τους.
Στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης η κερδοσκοπία έχει εξελιχτεί πλέον σε πλανητική μάστιγα, κατά διαστήματα τα διεθνή αυτά κερδοσκοπικά κέντρα, ανεξέλεγκτα και με τα «παπαγαλάκια» τους των μεγάλων ΜΜΕ, εφευρίσκουν διάφορες απειλές επάνω στις οποίες επενδύουν και κερδοσκοπούν, θυμίζω ενδεικτικά:

1. Την αμερικανόπνευστη Al Qaida, την οποία … βγάζουν από τα συρτάρια τους, όταν και όποτε θέλουν οι 7 πετρελαϊκές εταιρείες να παίξουν παιγνίδια εξουσίας στην Μ. Ανατολή. 2. Την απειλή της «Γρίπης των Πτηνών» την οποία χρησιμοποίησαν για να τρομοκρατήσουν τον πλανήτη, ενώ παράλληλα επένδυσαν και κέρδισαν δις δολάρια σε φαρμακοβιομηχανίες.                                                                                                           3. Την απειλή της «Γρίπης των Χοίρων», πρόσφατα, που επίσης τρομοκράτησαν, επένδυσαν και κέρδισαν αμύθητα ποσά, το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας χρωστάει πολλά εκατομμύριο ευρώ για προμήθεια εμβολίων που ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν. Μεγάλος κερδισμένος ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης των ΗΠΑ και ιδιοκτήτης φαρμακοβιομηχανιών, Ντικ Τσένι.                                                                                       4. Τώρα η απειλή της «χρεοκοπίας», με αφορμή τα κρατικά ελλείμματα είναι η νέα τους απειλή, τρομοκρατούν, τζογάρουν και κερδοσκοπούν στα χρέη των κρατών, τα όποια χρέη, του οποιουδήποτε κράτους. Τρομοκρατούν κυβερνήσεις και λαούς και με αιχμή του δόρατος το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και τις … ανώνυμες αγορές του χρήματος, πουλάνε … προστασία με αντάλλαγμα τον ιδρώτα, το δάκρυ, το αίμα τον λαών, με υψηλότοκα δάνεια και αβάσταχτους όρουs.    Και δεν είναι μόνο η φτωχή Ελλάδα, χρέη λίγα ή πολλά έχουν όλα τα κράτη της Ευρωζώνης (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και αυτή η παντοδύναμη Γερμανία). Ολάκερη λοιπόν η Ευρώπη είναι στο στόχαστρο αυτών των πλανητικών κερδοσκοπικών κέντρων στους οποίους η Παγκοσμιοποίηση άνοιξε διάπλατα τις πόρτες στο καταστροφικό έργο.
Την ίδια ώρα το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τα παπαγαλάκια του στα ΜΜΕ αποπροσανατολίζουν τον μέσο έλληνα και με δήθεν εξεταστικές. σκάνδαλα και σκανδαλολογία τον καθηλώνουν στον καναπέ της αδιαφορίας και αυτοί ανενόχλητοι εξυφαίνουν τα δεσμά της υποδούλωσης των επερχόμενων γενεών.

Το πανεθνικό Κίνημα του Άρθρου 120 του Συντάγματος είναι μια αναγκαιότητα!

Δημοσίευση σχολίου

[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.