Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς - GUE/NGL «Πώς πρέπει να αντιδράσουν Ευρωκοινοβούλιο και Ε.Ε. στο σκάνδαλο διαφθοράς του Κατάρ»

Ευρωκοινοβούλιο, προτάσεις, Ευρωπαϊκής Αριστεράς, The Left in the European Parliament, GUE, NGL,

Το χειρότερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία της ΕΕ συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έξι συλληφθέντες, σακούλες με μετρητά που βρέθηκαν σε σπίτια ευρωβουλευτών, αμέτρητοι πολίτες απογοητευμένοι. Ο επιβλαβής αντίκτυπος της διαφθοράς είναι σαφής. Το βρώμικο χρήμα δεν μπορεί να επιτραπεί να αγοράσει ποτέ ξανά τους δημοκρατικούς μας θεσμούς...


Πολλαπλές συλλήψεις, τσάντες με μετρητά στα σπίτια των ευρωβουλευτών, χρήματα για επιρροή, πολίτες απογοητευμένοι, η δημοκρατία υπονομευμένη… Το #Qatargate είναι το χειρότερο σκάνδαλο που έχει πλήξει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Οι επιβλαβείς επιπτώσεις της διαφθοράς είναι προφανείς. Τα βρώμικα χρήματα δεν μπορούν να εξαγοράσουν ξανά τους δημοκρατικούς θεσμούς μας. 

Δείτε πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει αυτό το σκάνδαλο στο άμεσο μέλλον και τι πρέπει να κάνει για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στα θεσμικά όργανα ευρύτερα και να αποκαταστήσει την αξιοπρέπεια στο Κοινοβούλιο

Το χειρότερο σκάνδαλο διαφθοράς στην ιστορία της ΕΕ συγκλόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έξι συλληφθέντες, σακούλες με μετρητά που βρέθηκαν σε σπίτια ευρωβουλευτών, αμέτρητοι πολίτες απογοητευμένοι. Ο επιβλαβής αντίκτυπος της διαφθοράς είναι σαφής. Το βρώμικο χρήμα δεν μπορεί να επιτραπεί να αγοράσει ποτέ ξανά τους δημοκρατικούς μας θεσμούς.

Δείτε πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει αυτό το σκάνδαλο στο άμεσο μέλλον και τι πρέπει να κάνει για να καταπολεμήσει τη διαφθορά στα θεσμικά όργανα ευρύτερα.
 

Άμεσα αιτήματα της Αριστεράς: 


 • Οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί ψηφίσματος σχετικά με το σκάνδαλο, συμπεριλαμβανομένων σαφών δεσμεύσεων για ένα ισχυρό καθεστώς δεοντολογίας, διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συστήσει εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο αυτό, προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα γεγονότα της υπόθεσης.

 • Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή αναμένεται να παραιτηθεί από τη θέση της ενόσω συνεχίζονται οι έρευνες. Όλοι οι ευρωβουλευτές και το προσωπικό που ερευνάται θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα όσο συνεχίζεται η υπόθεση. Ένας αναπληρωτής Αντιπρόεδρος θα πρέπει να βρεθεί και να επιλεγεί μέσω μιας ανοικτής διαφανούς διαδικασίας. Αυτός ο νέος αξιωματούχος θα πρέπει να έχει εντολή για την καταπολέμηση της διαφθοράς με τον κάτοχο να είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή και την προώθηση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας και διαφάνειας οποιουδήποτε δημοκρατικού θεσμού.

 • Αναστολή των καρτών πρόσβασης για την πρεσβεία του Κατάρ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 • Το ψήφισμα σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στο Κατάρ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ένα νέο κείμενο να τεθεί εκ νέου σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

 • Η αναβολή της προγραμματισμένης ψηφοφορίας για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων από το Κατάρ στην ολομέλεια ενόψει της εν εξελίξει έρευνας.
 


Μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.:


 • Tη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής δεοντολογίας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με εξουσίες έρευνας και επιβολής.

 • Eνίσχυση των υφιστάμενων κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια, τις συγκρούσεις συμφερόντων και τη μεταπήδηση στον ιδιωτικό τομέα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σύμφωνα με τα αιτήματα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των ομάδων υπεράσπισης της διαφάνειας.

 • Eνίσχυση του ευρωπαϊκού μητρώου διαφάνειας, του υποχρεωτικού και νομικά δεσμευτικού χαρακτήρα του, με εποπτεία και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 • Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων για όλες τις συνεδριάσεις μεταξύ προσωπικού και εξωτερικών ομάδων συμφερόντων και την υποχρέωση προορατικής καταγραφής των συνεδριάσεων με όλο το προσωπικό και τους βοηθούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 • Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υποχρεωτική εγγραφή για όλους τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα τρίτων χωρών.

 • Υποχρεωτικό νομοθετικό αποτύπωμα - Οι ευρωβουλευτές που συντάσσουν εκθέσεις ή γνωμοδοτήσεις πρέπει να υποχρεούνται να επισυνάπτουν στις εκθέσεις τους νομοθετικό αποτύπωμα που να δείχνει τις γνώμες που έχει λάβει ο εισηγητής και να επιτρέπει τη δημόσια εποπτεία σχετικά με το ποιος άκουσε ο εισηγητής πριν από την τελική ψηφοφορία από ολόκληρο το Κοινοβούλιο.

 • Έναν αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τα δώρα και τις παροχές, όπου οι κανόνες θα πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι.

 • Οι κανόνες που διέπουν την πρόσβαση των πρώην βουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναθεωρηθούν από την άποψη της δεοντολογίας και της διαφάνειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου