Στο νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης με τη Λευκορωσία κατατέθηκε χθες βράδυ στη Βουλή και η τροπολογία για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών, ως συμπλήρωση στον πρόσφατο νόμο για την αδειοδότηση των καναλιών (4339/2015). Στο αρθρο 2 του νόμου προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
1. Ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου ορίζεται σε τέσσερις για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση αδειών της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται από τον υπουργό, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο οποίος εκδίδει τη σχετική προκήρυξη και χορηγεί τις άδειες αυτές στους υπερθεματιστές της δημοπρασίας. Η τιμή εκκίνησης για την ανωτέρω κατηγορία δημοπρατούμενων αδειών καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της ΓΓΕΕ.

3. Για την εφαρμογή των άρθρων 3-15 του παρόντος (σ.σ.: αναφέρεται στον Νόμο 4339/2015 για τη διαγωνιστική διαδικασία, από προκήρυξη των αδειών έως τελική αδειοδότηση) στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία που θα διενεργηθεί για την ανωτέρω κατηγορία αδειών, τις επιμέρους αρμοδιότητες του ΕΣΡ ασκεί ο υπουργός στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Με απόφαση του ίδιου υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.