ΔΟΕ: Το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας θα φτάσει το 5,7% με 205 εκ. άνεργους το 2022!

ILO, ΔΟΕ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ανεργία, COVID-19,


Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ΔΟΕ, ανακοίνωε ότι το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας θα είναι 5,7% το 2022, με περίπου 205 εκατομμύρια άνεργους σε όλο τον κόσμο...

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, (ILO) ανακοίνωε ότι το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας θα είναι 5,7% το 2022, με περίπου 205 εκατομμύρια άνεργους σε όλο τον κόσμο, το οποίο θα συνεχίσει να είναι υψηλότερο από τους αριθμούς 187 εκατομμυρίων πριν το COVID-19 το 2019.

Επιπλέον, σε σύγκριση με το 2019, άλλα 108 εκ. εργαζόμενοι παγκοσμίως χαρακτηρίζονται πλέον ως φτωχοί ή εξαιρετικά φτωχοί, πράγμα που σημαίνει ότι η πενταετής πρόοδος προς την εξάλειψη της εργασιακής φτώχειας έχει αναιρεθεί καθιστώντας την επίτευξη του σχεδίου "Sustainable Development Goalς" των Ηνωμένων Εθνών, για την εξάλειψη της φτώχειας έως το 2030 ανέφικτο.

«Η αύξηση της απασχόλησης θα είναι ανεπαρκής για να αντισταθμίσει τις απώλειες που υπέστη μέχρι το 2023 τουλάχιστον», ανέφερε στην έκθεση World Employment and Social Outlook: Trends 2021.

Η έκθεση προβλέπει ότι το «κενό απασχόλησης» που προκαλείται από την παγκόσμια κρίση θα φθάσει τα 75 εκατομμύρια το 2021 πριν μειωθεί στα 23 εκατομμύρια το 2022. Το σχετικό χάσμα στις ώρες εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει το κενό απασχόλησης και εκείνο με μειωμένες ώρες, θα ισοδυναμεί με το αντίστοιχο 100 εκατομμυρίων πλήρους απασχόλησης το 2021 και 26 εκατομμυρίων πλήρους απασχόλησης το 2022.

«Αυτό το έλλειμμα στην απασχόληση και τις ώρες εργασίας έρχεται στην κορυφή των συνεχώς υψηλών επιπέδων ανεργίας πριν από την κρίση, της υποαπορρόφησης της εργασίας και των κακών συνθηκών εργασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική , και την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.

Σύμφωνα με την Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η ανάκαμψη της παγκόσμιας απασχόλησης προβλέπεται να επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθεί η συνολική πανδημική κατάσταση. "Ωστόσο, αυτό θα είναι άνισο, λόγω της άνισης πρόσβασης στο εμβόλιο και της περιορισμένης ικανότητας των περισσότερων αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων οικονομιών να υποστηρίζουν ισχυρά μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης", ανέφερε ότι προσθέτοντας ότι η ποιότητα των νεοσύστατων θέσεων εργασίας είναι πιθανό να επιδεινωθεί σε αυτές τις χώρες.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η κρίση του COVID-19 έχει επιδεινώσει τις προϋπάρχουσες ανισότητες, χτυπώντας δυσκολότερα τους ευάλωτους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών των οποίων η απασχόληση μειώθηκε κατά 5% το 2020 σε σύγκριση με το 3,9% για τους άνδρες. «Ένα μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών μειώθηκε επίσης από την αγορά εργασίας, καθιστώντας αδρανείς», ανέφερε.

«Επιπλέον, η παγκόσμια απασχόληση των νέων μειώθηκε κατά 8,7% το 2020 σε σύγκριση με 3,7% για τους ενήλικες, με την πιο έντονη πτώση να παρατηρείται στις χώρες μεσαίου εισοδήματος. «Οι συνέπειες αυτής της καθυστέρησης και της διαταραχής στην πρώιμη εμπειρία των νέων στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να διαρκέσουν για χρόνια», πρόσθεσε.

«Η ανάκτηση από το COVID-19 δεν είναι απλώς ζήτημα υγείας. Η σοβαρή ζημιά στις οικονομίες και τις κοινωνίες πρέπει επίσης να ξεπεραστεί. Χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική, βασισμένη σε ανθρωποκεντρικές πολιτικές και υποστηριζόμενη από δράση και χρηματοδότηση. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάκαμψη χωρίς ανάκτηση αξιοπρεπών θέσεων εργασίας », δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Διεθνής Οργάνωση Εργασίας Guy Ryder.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου