Λόγοι εξαίρεσης και απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορονοϊού COVID-19 (ΦΕΚ)

Εμβολιασμός, ΚΥΑ, απαλλαγή,

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση - ΚΥΑ - για τη διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Εξειδικεύθηκαν οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς και οι λόγοι εξαίρεσης.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τη διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ΚΥΑ Δ1αΑ/Γ.Π.οικ.50933/13-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3794) που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 206 του ν. 4820/2021.

Στο έγγραφο που ακολουθεί θα βρείτε το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ για τη διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και ποιους αφορά.


Ακολουθεί το ΦΕΚ με την ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/2021 - ΦΕΚ 3794/Β/13-8-2021

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου