ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: Κλιματική Αλλαγή και Διεθνής Ασφάλεια

EU Strategic Compass, Άμυνα, Διεθνής Ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Κλιματική Αλλαγή,

Η ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία επανασύνδεσης της σχέσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της άμυνας, και προσπαθεί να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση, να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των αμυντικών δυνάμεων και να αποφύγει την όξυνση των συγκρούσεων που προκαλούνται από το κλίμα και κρίσεις.


Οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή για την παγκόσμια σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια γίνονται όλο και πιο αισθητές. Σήμερα, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, οι χώρες συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τις προκλήσεις που συνεπάγεται η υπερθέρμανση του πλανήτη και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών για το κλίμα για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Μεταξύ των τομέων που επηρεάζονται, η ασφάλεια και η άμυνα δεν γλιτώνουν: η κλιματική αλλαγή δεν λειτουργεί μόνο ως πολλαπλασιαστής της απειλής, αλλά επηρεάζει επίσης τις δυνατότητες και τις επιχειρησιακές εκτιμήσεις.

Στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, οι μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη για τους διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να επεκτείνουν τα εργαλεία πρόληψης συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων που σχετίζονται με την άμυνα, και να επαναξιολογήσουν τις υφιστάμενες πολιτικές υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία επανασύνδεσης της σχέσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της άμυνας, και προσπαθεί να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση, να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα των αμυντικών δυνάμεων και να αποφύγει την όξυνση των συγκρούσεων που προκαλούνται από το κλίμα και κρίσεις.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μαζί με την «έννοια για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια», τον οδικό χάρτη για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα και πρωτοβουλίες όπως το Strategic Compass, θέτουν φιλόδοξους στόχους για την εξωτερική και κλιματική δράση της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε έκθεση που χαιρετίζει τον οδικό χάρτη για την κλιματική αλλαγή και την άμυνα. Μεταξύ άλλων, η έκθεση υπογραμμίζει τη σχέση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της αστάθειας του κράτους. τονίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές· και ζητεί να συμπεριληφθεί ο δεσμός κλίματος-ασφάλειας ως νέος τομέας προτεραιότητας για τη στρατηγική εταιρική σχέση Ηνωμένων Εθνών-Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειρηνευτικές επιχειρήσεις και διαχείριση κρίσεων. Τα μέλη πρόκειται να ψηφίσουν επί της έκθεσης κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Κοινοβουλίου τον Ιούνιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου