Κύπρος: Στα 940 ευρώ καθορίστηκε ο κατώτατος εθνικός μισθός από 1/1/2023 - Συνέντευξη με τον υπουργό Εργασίας (vid)

ΚΥΠΡΟΣ, Αύξηση κατώτατου μισθού,

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στην Κύπρο ορίστηκε για τους έξι πρώτους μήνες απασχόλησης σε 885 ευρώ μικτών απολαβών και όταν συμπληρώνονται έξι μήνες με την εφαρμογή του τότε ο εργαζόμενος θα λαμβάνει τα 940 ευρώ μικτών απολαβών...

 

Στα 940 ευρώ καθορίζεται ο Εθνικός Κατώτατος Μισθός στην Κύπρο από την 1/1/2023 με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Διευκρινίζεται πως τους πρώτους έξι μήνες εργασίας για τους νεοπροσληφθέντες, το ύψος του μισθού καθορίζεται στα 885 ευρώ και στη συνέχεια αν ο εργαζόμενος παραμείνει στον εργοδότη του τότε θα ανεβαίνει στα 940 ευρώ.

Στο σχετικό διάταγμα καθορισμού προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος με στόχο να προσαρμοστεί η οικονομία και οι εργοδότες ευκολότερα.-


Υπάρχουν όμως και κάποιες κατηγορίες εργαζόμενων που εξαιρούνται. Συγκεκριμένα το μέτρο δεν αφορά τους εργαζόμενους στην γεωργοκτηνοτροφία, τις οικιακές βοηθούς, τους εργαζόμενους στη ναυτιλία, όσους τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης μέσα από σύμβαση, εθιμοπρακτική ή άλλο διάταγμα, άτομα τα οποία λαμβάνουν κατάρτιση ή εκπαίδευση για απόκτηση πτυχίου ή επαγγελματικού προσόντος.

Επίσης, δεν ισχύει όταν ο εργοδότης προσφέρει σίτιση και στέγαση. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί με συμφωνία μεταξύ των μερών να αφαιρείται από το ποσό σε χρήμα 15% για την σίτιση και 10% για στέγαση.

Ο εργαζόμενος θα μπορεί με ειδοποίηση 45 ημερών να απαλλαγεί από αυτό το μέρος της συμφωνίας.

Ριζικές διαφωνίες για τα νέα μέτρα εκφράζουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Κύπρο.
euronews

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου