Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: Ένταλμα σύλληψης του Βλαντίμιρ Πούτιν και της Λβόβα Μπέλοβα για εγκλήματα πολέμου!

International Criminal Court, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Βλαντιμίρ Πούτιν, Λβόβα-Μπέλοβα, ύποπτοι εγκλημάτων πολέμου,

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο - ICC, εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και της Μαρίας Αλεξεγέβνα Λβόβα-Μπέλοβα για εγκλήματα πολέμου λόγω της φερόμενης εμπλοκής τους στην παράνομη απέλαση πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία...

Σήμερα, Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023, το Προδικαστικό Τμήμα II του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου  - ICC, εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για δύο άτομα στο πλαίσιο της κατάστασης στην Ουκρανία: τον  Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν και την Μαρία Αλεξεγέβνα Λβόβα-Μπέλοβα

Ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς Πούτιν, γεννημένος στις 7 Οκτωβρίου 1952, Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, φέρεται να είναι υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσία. Ομοσπονδία (βάσει των άρθρων 8(2)(α)(vii) και 8(2)(β)(viii) του Καταστατικού της Ρώμης). Τα εγκλήματα φέρεται να διαπράχθηκαν σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη τουλάχιστον από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι ο κ. Πούτιν φέρει ατομική ποινική ευθύνη για τα προαναφερθέντα εγκλήματα, (i) για τη διάπραξη των πράξεων απευθείας, από κοινού με άλλους ή/και μέσω άλλων (άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Καταστατικού της Ρώμης), και (ii) για την αποτυχία του να ασκήσει σωστά τον έλεγχο σε πολιτικούς και στρατιωτικούς υφισταμένους που διέπραξαν τις πράξεις ή επέτρεψαν τη διάπραξή τους και που ήταν υπό την ισχύ του αρχή και έλεγχος, σύμφωνα με την ανώτερη ευθύνη (άρθρο 28 στοιχείο β) του Καταστατικού της Ρώμης).

Η Μαρία Αλεξεγέβνα Λβόβα-Μπέλοβα, γεννημένη στις 25 Οκτωβρίου 1984, Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Γραφείο του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, φέρεται να είναι υπεύθυνη για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού (παιδιά) από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία (βάσει των άρθρων 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο vii) και 8 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο viii) του Καταστατικού της Ρώμης). Τα εγκλήματα φέρεται να διαπράχθηκαν σε κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη τουλάχιστον από τις 24 Φεβρουαρίου 2022. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η κα Λβόβα-Μπέλοβα φέρει ατομική ποινική ευθύνη για τα προαναφερθέντα εγκλήματα, επειδή διέπραξε τις πράξεις απευθείας, από κοινού με άλλους ή/και μέσω άλλα (άρθρο 25 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Καταστατικού της Ρώμης).

 Η δήλωση του προέδρου του Διεθνές Ποινικό Δικαστηρίου, Πιότρ Χοφμάνσκι

Το προδικαστικό τμήμα II έκρινε, με βάση τις αιτήσεις της Εισαγγελίας της 22ας Φεβρουαρίου 2023, ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι κάθε ύποπτος φέρει ευθύνη για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού και της παράνομης μεταφοράς πληθυσμού από κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, με την επιφύλαξη των παιδιών της Ουκρανίας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα εντάλματα είναι απόρρητα για την προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων καθώς και για τη διασφάλιση της έρευνας. Ωστόσο, έχοντας επίγνωση ότι η συμπεριφορά που αντιμετωπίζεται στην παρούσα κατάσταση φέρεται να συνεχίζεται και ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα εντάλματα μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της περαιτέρω διάπραξης εγκλημάτων, το Τμήμα έκρινε ότι είναι προς το συμφέρον της δικαιοσύνης να εξουσιοδοτήσει τη Γραμματεία να αποκαλύψει δημόσια την ύπαρξη των ενταλμάτων, το όνομα των υπόπτων, τα εγκλήματα για τα οποία εκδίδονται τα εντάλματα και τους τρόπους ευθύνης όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου