ΙΝΠ: «Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας...»

Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, Παναγιώτης Καλημέρης, Γιώργος Μαρούλης, Χρήστος Τσιριμώκος, οικονομική έκθεση, ελληνική οικονομία,

Beyond GDP: «Τελειώνει ο έρωτάς μας με το ΑΕΠ; Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο επανεφευρίσκεται, τα δημογραφικά στοιχεία αλλάζουν, η ανισότητα διευρύνεται, η κλιματική αλλαγή χειροτερεύει και η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αγωνίζεται να παραμείνει σχετικό...»

Στην έκθεση για την ελληνική οικονομία των οικονομολόγων του ΙΝΠ, Παναγιώτη Καλημέρη, Γιώργου Μαρούλη και Χρήστου Τσιριμώκου, μια Οικονομική Έκθεση παρουσιάζονται εναλλακτικοί δείκτες ανάπτυξης, παρέχοντας μια πιο πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της κοινωνίας και της οικονομίας που δεν βασίζεται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν).

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς - ΙΝΠ, δημοσιεύει την έκθεση «Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας». Μια προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ, την οποία συνέγραψαν για λογαριασμό της οι Παναγιώτης Καλημέρης, δρ. Οικονομικών, Γιώργος Μαρούλης, δρ. Οικονομικών και Χρήστος Τσιριμώκος, δρ. Οικονομικών.

Όπως σημειώνεται από τους συγγραφείς, η διαχρονική παντοκρατορία του ΑΕΠ περνάει τα τελευταία χρόνια μέσα από τις συμπληγάδες μιας διαρκώς αυξανόμενης κριτικής, καθώς αδυνατεί να αποτυπώσει τις ποιοτικές διαστάσεις της έννοιας της ευημερίας. Το πολύπλευρο κίνημα Beyond GDP προσπαθεί να αναδείξει τα μεγάλα μειονεκτήματα του ΑΕΠ αλλά και τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση του, ως μοναδικού δείκτη μέτρησης της παραγόμενης ευημερίας, στις εθνικές και τις διεθνείς στατιστικές αλλά και στις εκθέσεις διακρατικών οργανισμών, αντιπροτείνοντας παράλληλα νέους εναλλακτικούς δείκτες.

Το ΙΝΠ, αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγηση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, εκπόνησε, με τη βοήθεια των συνεργατών του, Παναγιώτη Καλημέρη, Γιώργου Μαρούλη και Χρήστου Τσιριμώκου, μια Οικονομική Έκθεση στην οποία παρουσιάζονται εναλλακτικοί δείκτες ανάπτυξης, παρέχοντας μια πιο πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι εν λόγω δείκτες λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη, το επίπεδο εκπαίδευσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων και η δικαιοσύνη, παρέχοντας στους φορείς λήψης αποφάσεων τη δυνατότητα να εστιάσουν σε περισσότερο βιώσιμες, δίκαιες και προοδευτικές πολιτικές. Η συνδυαστική χρήση κυρίαρχων και εναλλακτικών δεικτών είναι προαπαιτούμενο για μια πιο ισορροπημένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας.

Ακολουθεί η έκθεση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς:


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου


Δείτε το....

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ / Παρουσίαση Κ.Ο.