Πανελλαδικές 2024: Οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ

Πανελλαδικές 2024, ΑΕΙ, Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής,

Υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο από το Υπουργείο Παιδείας, η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Αφορά Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις.

Ακόμη υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων  στις Πανελλαδικές εξετάσεις  έτους 2024,  για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Πίνακες συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

© all rights reserved
customized with από: antikry.gr