Μαργαρίτης Σχοινάς: «Η ασφάλεια είναι δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων και προϋπόθεση για την άνθηση της εβραϊκής ζωής»

Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, προστασίας των εβραϊκών χώρων λατρείας,

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο 78 χρόνια μετά το τέλος της Σοά, οι Εβραίοι στην Ευρώπη να ζουν ξανά με φόβο και να νιώθουν την ανάγκη να κρύψουν την ταυτότητά τους. Η ασφάλεια είναι το βασικό δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων και προϋπόθεση για την άνθηση της εβραϊκής ζωής.... 


H Eυρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ΕΕ μέσω της προστασίας των δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των εβραϊκών χώρων λατρείας. Η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μεταξύ 8 Φεβρουαρίου και 4 Απριλίου 2024.

Η πρόσκληση θα χρηματοδοτήσει έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας των δημόσιων χώρων με έμφαση σε έξι διαφορετικές προτεραιότητες: τόποι λατρείας όλων των θρησκειών, εβραϊκοί τόποι λατρείας, απειλές CBRN (χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές), διακίνηση πυροβόλων όπλων, σκυλιά ανίχνευσης εκρηκτικών. Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, υπό το πρίσμα της ανησυχητικής έξαρσης των αντισημιτικών περιστατικών σε ολόκληρη την ΕΕ, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, διέθεσε 5 εκατομμύρια ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού αποκλειστικά για έργα για την προστασία των εβραϊκών τόπων λατρείας σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Δεν υπάρχει χώρος για μίσος: μια Ευρώπη ενωμένη ενάντια στο μίσος».

Ο Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο 78 χρόνια μετά το τέλος της Σοά, οι Εβραίοι στην Ευρώπη να ζουν ξανά με φόβο και να νιώθουν την ανάγκη να κρύψουν την ταυτότητά τους. Η ασφάλεια είναι το βασικό δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων και προϋπόθεση για την άνθηση της εβραϊκής ζωής. Με αυτό το κάλεσμα, η ΕΕ θα υποστηρίξει τις εθνικές αρχές για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εβραϊκών κοινοτήτων και όλων των πολιτών».

Η ασφάλεια όλων όσων ζουν στην Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή, υπογραμμίζεται. Η Επιτροπή έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας των δημόσιων χώρων και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, επίσης μέσω του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση και του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο. Η εντολή της Europol έχει επίσης ενισχυθεί, έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να υποστηρίζει ακόμη καλύτερα τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφάλειας. Η Επιτροπή ενέκρινε τέλος τον κανονισμό για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ότι κάθε τρομοκρατικό περιεχόμενο αφαιρείται το πολύ εντός μίας ώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

© all rights reserved
customized with από: antikry.gr