Τέθηκε σε λειτουργία το Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έτους 2020

Taxisnet, φορολογικές δηλώσεις 2020,

Σε λειτουργία τέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η εφαρμογή για την υποβολή των δηλώσεων φορολογικού έτους 2020. Οι φορολογούμενοι μπορούν να μπουν στην εφαρμογή κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο ΤAXISnet.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 27-08-2021, ενώ οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση

Στον αρχικό της οδηγό η ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής βήματα για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης:
  1. Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.

  2. Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ. Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

  3. Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3, εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

  4. Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

  5. Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

  6. Υποβάλλω τη δήλωση.

  7. Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρο

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου