ΟΠΕΚ+: Η Σαουδική Αραβία μειώνει την παραγωγή πετρελαίου κατά 1 εκατ. βαρέλια για τον Ιούλιο

ΟΠΕΚ+, Σαουδική Αραβία, παραγωγή πετρελαίου,

Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν επίσης έναν νέο στόχο παραγωγής 40,46 εκατομμυρίων βαρελιών από το 2024, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε ο όμιλος.

  • Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν νέο στόχο παραγωγής 40,46 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από το 2024

Η Σαουδική Αραβία θα παρατείνει την εθελοντική της περικοπή κατά 500.000 βαρέλια έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2024, σε συντονισμό με ορισμένες χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία OPEC+, δήλωσε την Κυριακή το υπουργείο Ενέργειας.

Αυτή η εθελοντική μείωση από το απαιτούμενο επίπεδο παραγωγής συμφωνήθηκε στη συνάντηση του ΟΠΕΚ+ που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, πρόσθεσε το υπουργείο.

Το υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε επίσης μια πρόσθετη εθελοντική μείωση της παραγωγής πετρελαίου κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια για τον Ιούλιο, η οποία θα μπορούσε να παραταθεί περαιτέρω.

Αυτό θα σήμαινε ότι η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας θα είναι 9 εκατομμύρια βαρέλια και η συνολική εκούσια περικοπή του θα είναι 1,5 εκατομμύρια βαρέλιας τον μήνα Ιούλιο, ανέφερε το Saudi Press Agency.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η πρόσθετη εθελοντική περικοπή έρχεται να ενισχύσει τις προληπτικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι χώρες του ΟΠΕΚ+ που στοχεύουν στη στήριξη της σταθερότητας και της ισορροπίας των αγορών πετρελαίου.

Οι χώρες μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν επίσης έναν νέο στόχο παραγωγής 40,46 εκατομμυρίων βαρελιών από το 2024, σύμφωνα με δήλωση που εξέδωσε ο όμιλος.

35η Υπουργική Σύνοδος ΟΠΕΚ+ 

No. 08/2023 - Βιέννη, Αυστρία - 04 Ιουνίου 2023

Υπό το πρίσμα της συνεχούς δέσμευσης των χωρών του ΟΠΕΚ και των χωρών που δεν συμμετέχουν στον ΟΠΕΚ στη Διακήρυξη Συνεργασίας (DoC) να επιτύχουν και να διατηρήσουν μια σταθερή αγορά πετρελαίου και να παρέχουν μακροπρόθεσμη καθοδήγηση για την αγορά, και σύμφωνα με την επιτυχημένη προσέγγιση ως προληπτικό, προληπτικό και προληπτικό, το οποίο έχει υιοθετηθεί με συνέπεια από τις Συμμετέχουσες Χώρες του ΟΠΕΚ και μη στη Διακήρυξη Συνεργασίας, 

Oι Συμμετέχουσες Χώρες αποφάσισαν:

  1. Επιβεβαιώνει το Πλαίσιο της Δήλωσης Συνεργασίας, που υπογράφηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2016 και εγκρίθηκε περαιτέρω σε επόμενες συνεδριάσεις· καθώς και τον Χάρτη Συνεργασίας, που υπεγράφη στις 2 Ιουλίου 2019.

  2. Προσαρμόστε το επίπεδο της συνολικής παραγωγής αργού πετρελαίου για τις χώρες του ΟΠΕΚ και μη Συμμετέχουσες χώρες του ΟΠΕΚ στο DoC σε 40,46 mb/d, από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η οποία θα κατανεμηθεί σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί..

  3. Επιβεβαιώστε και επεκτείνετε την εντολή της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης (JMMC) και των μελών της, για να επανεξετάσουν εκ του σύνεγγυς τις συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, τα επίπεδα παραγωγής πετρελαίου και το επίπεδο συμμόρφωσης με το DoC και την παρούσα Δήλωση, επικουρούμενη από την Μικτή Τεχνική Επιτροπή (JTC ) και της Γραμματείας του ΟΠΕΚ. Το JMMC θα πραγματοποιείται κάθε δύο μήνες.

  4. Διεξάγετε την Υπουργική Σύνοδο του ΟΠΕΚ και των μη μελών του ΟΠΕΚ (ONOMM) κάθε έξι μήνες σύμφωνα με την τακτική προγραμματισμένη διάσκεψη του ΟΠΕΚ.

  5. Εκχωρήστε στην JMMC την εξουσία να πραγματοποιεί πρόσθετες συνεδριάσεις ή να ζητά Υπουργική Σύνοδο του ΟΠΕΚ και εκτός ΟΠΕΚ ανά πάσα στιγμή για την αντιμετώπιση των εξελίξεων της αγοράς, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

  6. Επιβεβαιώστε εκ νέου ότι η συμμόρφωση με το DoC πρέπει να παρακολουθείται λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή αργού πετρελαίου, με βάση τις πληροφορίες από δευτερεύουσες πηγές, και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τις χώρες μέλη του ΟΠΕΚ.

  7. Επαναλάβετε την κρίσιμη σημασία της τήρησης της πλήρους συμμόρφωσης και προσυπογράψτε την έννοια της αποζημίωσης από τις χώρες που παράγουν πάνω από το απαιτούμενο επίπεδο παραγωγής σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, επιπλέον των ήδη αποφασισμένων επιπέδων παραγωγής τους.

  8. Πραγματοποιήστε την 36η Υπουργική Σύνοδο του ΟΠΕΚ και εκτός ΟΠΕΚ την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, στη Βιέννη.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου