Επικαιροητα

6/random/ticker-posts

Header Ads Widget

Τις προτεραιότητες της ρουμανικής Προεδρίας στην ΕΕ παρουσιάζει η Μόνιμη Αντιπρόσωπος Luminița Odobescu

Tις προτεραιότητες της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσίασε στον Τύπο στις Βρυξέλλες, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας Luminița Odobescu, εξαγγέλλοντας ότι η οργάνωση της εντολής της Προεδρίας θα έχει "επίκεντρο τον πολίτη και το μέλλον", με βάση "τις θεμιτές προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών, τον σημαντικότερο αποδέκτη της καθημερινής δουλειάς μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα".


Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπρόσωπο, Luminița Odobescu, η Ρουμανία θα ασκήσει την πρώτη εντολή της ως εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής ατζέντας που χαρακτηρίζεται από πολιτικές εξελίξεις με καθοριστικό αντίκτυπο στο μέλλον της Ένωσης" και καταγράφει "την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον μελλοντικό ευρωπαϊκό πολυετή προϋπολογισμό, τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κινδύνους παραπληροφόρησης και των διαιρέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο".

"Έχοντας επίγνωση αυτού του πλαισίου και των ευθυνών της, η ρουμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιδιώξει μια ισχυρότερη, πιο ενωμένη και συνεκτικότερη Ευρώπη, οδηγούμενη συμβολικά από το σύνθημα `Συνοχή, μια κοινή ευρωπαϊκή αξία΄". Οι προτεραιότητες διαρθρώνονται κάτω από τέσσερις πυλώνες δράσης:
  1. Ευρώπη της σύγκλισης,

  2. Μια ασφαλέστερη Ευρώπη,

  3. Η Ευρώπη ως ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας,

  4. Ευρώπη των κοινών αξιών

Αναλυτικά:


Υπό τον τίτλο "η Ευρώπη της σύγκλισης", η Προεδρία καταγράφει ότι "μια συνεκτική Ευρώπη πρέπει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και η Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να εξασφαλίσει την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή σε ολόκληρη την Ένωση".

Οι βασικοί τομείς δράσης συνδέονται με τη μείωση των αναπτυξιακών αποκλίσεων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση των κεφαλαιαγορών, την προώθηση της απασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, την προώθηση της καινοτομίας, την ψηφιοποίηση και τη συνδετικότητα και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στο πλαίσιο "μια ασφαλέστερη Ευρώπη", ο στόχος είναι να καθοριστούν και να εφαρμοστούν περαιτέρω "οι απαντήσεις της ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια, προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ, να διασφαλιστεί μια συνολική προσέγγιση της μετανάστευσης, να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, να ενισχυθεί η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο".

"Η Ευρώπη, ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας" είναι ο τίτλος πάνω από τον γενικό στόχο να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος παράγοντας, με την απαραίτητη πολιτική βούληση για την περαιτέρω εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής, για την παροχή των κατάλληλων χρηματοδοτικών πόρων στην Ένωση, για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και μέσων της ΕΕ συμπληρωματικά με το ΝΑΤΟ, όπως και "να συνεχιστεί η διαδικασία διεύρυνσης και να είναι πιο αποτελεσματική και συνεπής στη πολιτική γειτονίας". "Η προώθηση της πολυμέρειας θα αποτελέσει κατευθυντήρια αρχή στις προσπάθειές μας", αναφέρει η Lumini?a Odobescu.

Σε ότι αφορά την "Ευρώπη των κοινών αξιών", η Μόνιμη Αντιπρόσωπος Luminița Odobescu καταγράφει ότι "όλες οι πολιτικές και η δράση της ΕΕ πρέπει να στηρίζονται σε ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, όπως προβλέπονται από τις Συνθήκες". "Μια δημοκρατική, δίκαιη και ανεκτική Ένωση είναι το βασικό θεμέλιο του ευρωπαϊκού σχεδίου", σημειώνει. "Η προώθηση του ευρωπαϊκού σχεδίου πρέπει να γίνει μέσω μιας ενιαίας και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης για όλα τα κράτη μέλη", τονίζει και αναγγέλλει ότι "θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες για τη δημοκρατική αλλαγή, εξασφαλίζοντας αλληλεγγύη, ίσες ευκαιρίες και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ καταπολεμούμε τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό και τον λαϊκισμό".

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ρουμανίας σημειώνει τέλος ότι λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο νομοθετικό παράθυρο, "θα είμαστε ρεαλιστικοί και θα επικεντρωθούμε στην οριστικοποίηση βασικών νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών με άμεσο και άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών". "Είμαστε τόσο ρεαλιστές όσο και φιλόδοξοι στην προσέγγισή μας και βασιζόμαστε στην πολιτική βούληση και την ευελιξία τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των κρατών μελών, ενεργώντας ως έντιμος διαμεσολαβητής έναντι όλων των παραγόντων", καταλήγει.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *