ΠΟΥ: Υψηλό το τίμημα της σωματικής αδράνειας… - 500 εκατ. άνθρωποι θα αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτη κ.α

ΠΟΥ, Σωματική αδράνεια, cibum.gr,

Οι κυβερνήσεις δεν προωθούν την σωματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον ΠΟΥ – Πολλές ασθένειες παγκοσμίως οφείλονται σε ελλιπείς κυβερνητικές στρατηγικές για την άθληση του πληθυσμού


Σχεδόν 500 εκατομμύρια άνθρωποι θα αναπτύξουν καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία, διαβήτη ή άλλες μη μεταδοτικές ασθένειες (ΜΚΝ) που αποδίδονται στη σωματική αδράνεια
, μεταξύ 2020 και 2030, με κόστος 27 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, εάν οι κυβερνήσεις δεν λάβουν επείγουσα δράση για να ενθαρρύνουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα τους πληθυσμούς τους.

Η έκθεση παγκόσμιας κατάστασης για τη σωματική δραστηριότητα 2022 , που δημοσιεύτηκε σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μετρά τον βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν συστάσεις για την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας σε όλες τις ηλικίες και τις ικανότητες.

Στοιχεία από 194 χώρες δείχνουν ότι συνολικά, η πρόοδος είναι αργή και ότι οι χώρες πρέπει να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών για την αύξηση των επιπέδων σωματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου την πρόληψη ασθενειών και τη μείωση της επιβάρυνσης στα ήδη καταπονημένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

  • Λιγότερο από το 50% των χωρών έχουν εθνική πολιτική σωματικής άσκησης, εκ των οποίων λιγότερο από το 40% είναι λειτουργικό.

  • Μόνο το 30% των χωρών έχει εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη φυσική δραστηριότητα για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

  • Ενώ σχεδόν όλες οι χώρες αναφέρουν ένα σύστημα παρακολούθησης της φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες, το 75% των χωρών παρακολουθεί τη σωματική δραστηριότητα μεταξύ των εφήβων και λιγότερο από το 30% παρακολουθεί τη φυσική δραστηριότητα σε παιδιά κάτω των 5 ετών.

  • Σε τομείς πολιτικής που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τις ενεργές και βιώσιμες μεταφορές, μόνο λίγο πάνω από το 40% των χωρών έχουν πρότυπα σχεδιασμού δρόμων που κάνουν το περπάτημα και το ποδήλατο ασφαλέστερα.

“Χρειαζόμαστε περισσότερες χώρες για να κλιμακώσουν την εφαρμογή πολιτικών για να υποστηρίξουν τους ανθρώπους να είναι πιο δραστήριοι μέσω του περπατήματος, της ποδηλασίας, του αθλητισμού και άλλων σωματικών δραστηριοτήτων. Τα οφέλη είναι τεράστια, όχι μόνο για τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων, αλλά και για τις κοινωνίες , περιβάλλοντα και οικονομίες…» είπε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, «Ελπίζουμε ότι οι χώρες και οι εταίροι θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την έκθεση για να οικοδομήσουν πιο ενεργές, πιο υγιείς και δικαιότερες κοινωνίες για όλους».

Η οικονομική επιβάρυνση της σωματικής αδράνειας είναι σημαντική και το κόστος της θεραπείας νέων περιπτώσεων μη μεταδοτικών ασθενειών που μπορούν να προληφθούν (ΜΚΝ) θα φθάσει σχεδόν τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2030, περίπου 27 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Ενώ οι εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των ΜΜΝ και της σωματικής αδράνειας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, επί του παρόντος το 28% των πολιτικών αναφέρεται ότι δεν χρηματοδοτούνται ή δεν εφαρμόζονται. Θεωρούμενη ως η «καλύτερη αγορά» για την παρακίνηση των πληθυσμών για την καταπολέμηση των ΜΚΔ, η έκθεση έδειξε ότι μόνο λίγο πάνω από το 50% των χωρών διεξήγαγαν εθνική εκστρατεία επικοινωνίας ή διοργάνωσαν εκδηλώσεις σωματικής δραστηριότητας μαζικής συμμετοχής τα τελευταία δύο χρόνια. Η πανδημία COVID-19 όχι μόνο έχει σταματήσει αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά επηρέασε επίσης και άλλες πολιτικές που έχουν διευρύνει τις ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση και, τις ευκαιρίες για άσκηση σωματικής δραστηριότητας για πολλές κοινότητες.

Για να βοηθηθούν οι χώρες να αυξήσουν τη σωματική δραστηριότητα, το Παγκόσμιο σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τη σωματική δραστηριότητα 2018-2030 (GAPPA) ορίζει 20 συστάσεις πολιτικής – συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για τη δημιουργία ασφαλέστερων δρόμων για την ενθάρρυνση πιο ενεργών μεταφορών, την παροχή περισσότερων προγραμμάτων και ευκαιριών για σωματική δραστηριότητα σε βασικές ρυθμίσεις. όπως η παιδική μέριμνα, τα σχολεία, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο χώρος εργασίας. 

Η σημερινή έκθεση Παγκόσμιας Κατάστασης αξιολογεί την πρόοδο της χώρας σε σχέση με αυτές τις συστάσεις και δείχνει ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Ένα κρίσιμο εύρημα στην έκθεση παγκόσμιας κατάστασης για τη σωματική δραστηριότητα είναι η ύπαρξη σημαντικών κενών στα παγκόσμια δεδομένα για την παρακολούθηση της προόδου σε σημαντικές δράσεις πολιτικής – όπως η παροχή δημόσιου ανοιχτού χώρου, η παροχή υποδομής πεζοπορίας και ποδηλασίας, η παροχή αθλητισμού και φυσικής αγωγής σε σχολεία.

«Μας λείπουν παγκόσμιοι εγκεκριμένοι δείκτες για τη μέτρηση της πρόσβασης σε πάρκα, ποδηλατόδρομους, μονοπάτια πεζών – παρόλο που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δεδομένα σε ορισμένες χώρες. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να αναφέρουμε ή να παρακολουθούμε την παγκόσμια παροχή υποδομής που θα διευκολύνει την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας», δήλωσε η Fiona Bull, Επικεφαλής της Μονάδας Φυσικής Δραστηριότητας του ΠΟΥ. «Μπορεί να είναι ένας φαύλος κύκλος, κανένας δείκτης και κανένα στοιχείο δεν οδηγεί σε απουσία παρακολούθησης και λογοδοσίας, και πολύ συχνά, σε καμία πολιτική και καμία επένδυση. Ό,τι μετριέται γίνεται και έχουμε τρόπο να κάνουμε για να παρακολουθήσουμε ολοκληρωμένα και σθεναρά τις εθνικές δράσεις για τη σωματική δραστηριότητα».

Η έκθεση καλεί τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα στη σωματική δραστηριότητα ως κλειδί για τη βελτίωση της υγείας και την αντιμετώπιση των NCD, να ενσωματώσουν τη σωματική δραστηριότητα σε όλες τις σχετικές πολιτικές και να αναπτύξουν εργαλεία, καθοδήγηση και εκπαίδευση για τη βελτίωση της εφαρμογής.

«Είναι καλό για τη δημόσια υγεία και έχει οικονομικό νόημα να προωθήσουμε περισσότερη σωματική δραστηριότητα για όλους», δήλωσε ο Δρ Ruediger Krech, Διευθυντής του Τμήματος Προαγωγής Υγείας του ΠΟΥ. «Πρέπει να διευκολύνουμε προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς για σωματική δραστηριότητα για όλους και να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά. Αυτή η έκθεση απευθύνει μια σαφή έκκληση προς όλες τις χώρες για ισχυρότερη και επιταχυνόμενη δράση από όλους τους σχετικούς φορείς που συνεργάζονται καλύτερα για την επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για μείωση κατά 15% του επιπολασμού της σωματικής αδράνειας έως το 2030».

Τα δεδομένα για την έκθεση προέρχονται από την Έρευνα χωρητικότητας της χώρας για μη μεταδοτικές ασθένειες του ΠΟΥ (2019 και 2022) και την έκθεση παγκόσμιας κατάστασης του ΠΟΥ για την οδική ασφάλεια (2018).

Το κόστος της αδράνειας σχετικά με τη σωματική αδράνεια στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης χειρόγραφο στο Preprints with The Lancet (έκδοση με αξιολόγηση από ομότιμους που θα κυκλοφορήσει στο The Lancet Global Health).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου