Ανακοινώθηκαν οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτεμβρίου 2023

ΡΑΑΕΥ, Πάροχοι Ενέργειας, Τιμολόγια Σεπτεμβρίου '23,

Την Κυριακή 20 Αυγούστου 2023 ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές για τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος Σεπτεμβρίου 2023

Η τελική χρέωση των καταναλωτών εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης Σεπτεμβρίου 2023 που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση των τιμών των παρόχων, προκειμένου να συγκρατηθούν σε ανεκτά επίπεδα τα τελικά τιμολόγια

Αξίζει να σημειωθεί πως η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, συνεπώς οι όποιες μεταβολές στο αέριο και ιδίως όταν αυξάνεται το κόστος του επηρεάζουν σημαντικά τις χρεώσεις στο ρεύμα

 

 Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

 
Πίνακας 2: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο *

 * Στα κελιά στα οποία δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τιμολόγια δεν έχει γίνει έγκαιρη ανάρτηση των τιμών/όρων των προγραμμάτων από τους αντίστοιχους προμηθευτές είτε σε site είτε στην Αρχή έως και τις 20.08.2023 στις 23.59.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου