ΕΣΤΙΑ: «Βαθαίνει ἡ ἐμπλοκή τῆς Ἑλλάδος στόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας»

Κυριάκος Μητσοτάκης, Βολόντυμυρ Ζελένσκυ, εμπλοκή της Ελλάδας, ΕΣΤΙΑ,

Πιλότοι ἀπό τήν ἐμπόλεμη χώρα θά ἐκπαιδευθοῦν στήν Καλαμάτα – Ὁ ρόλος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως στόν ἀνεφοδιασμό τῶν μετώπων – Ἡ κοινή δήλωσις γιά τήν «εὐρωατλαντική πορεία» – Τί προκύπτει ἀπό τήν φιλοξενία Ζελένσκυ στήν Ἀθήνα...

ΜΕΧΡΙ τήν τελευταία στιγμή ἡ Κυβέρνησις τηροῦσε σιγή ὅσον ἀφορᾶ στήν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Βολόντυμυρ Ζελένσκυ, ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ ὁποίου, μετά τήν συνάντηση πού εἶχε μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, προκύπτει ἡ βαθύτερη ἐμπλοκή τῆς Ἑλλάδος στόν ἐν ἐξελίξει πόλεμο. Εἰδικώτερα καί, ἐνῷ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός δέν ἀνεφέρθη στό θέμα, ὁ Οὐκρανός Πρόεδρος εὐχαρίστησε τήν Ἑλλάδα γιά τήν παροχή ἐκπαιδεύσεως στούς πιλότους τῶν F-16 ἀπό τήν χώρα του. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Οὐκρανία θά παραλάβει ἀριθμό μαχητικῶν τοῦ τύπου αὐτοῦ ἀπό τήν Ὁλλανδία καί τήν Δανία, καί τοῦτο δημιουργεῖ τήν ἀνάγκη ταχείας ἐκπαιδεύσεως χειριστῶν. Αὐτό μπορεῖ νά γίνει στό Κέντρο Ἐκπαιδεύσεως τῆς Καλαμάτας, τό ὁποῖο ὡς γνωστόν διαχειρίζεται ἰσραηλινή ἑταιρεία, ἡ ὁποία παρέχει προκεχωρημένη καί ἐπιχειρησιακή ἐκπαίδευση καί στούς Ἕλληνες πιλότους. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάς δέν θά ἔχει οὐσιαστικό ἔσοδο ἀπό τήν παροχή τῆς ἐκπαιδεύσεως αὐτῆς, ἀφοῦ ὅλες οἱ πληρωμές θά κατευθυνθοῦν πρός τό Ἰσραήλ!

Ἐπί τοῦ θέματος, ὁ κ. Ζελένσκυ ἐδήλωσε: «Ἔχω δώσει τίς πολύ σημαντικές προτεραιότητες πού μᾶς χρειάζονται γιά νά τερματίσουμε τήν τρομακτική αὐτή εἰσβολή. Μᾶς χρειάζεται ἡ ὑποστήριξις τῆς Ἑλλάδος γιά τήν προετοιμασία τῶν πιλότων μας στό F-16. Εὐχαριστῶ, κ. Πρωθυπουργέ, γιά τήν πρόταση αὐτή». Τό ἐρώτημα εἶναι, ἀφοῦ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔκανε τήν πρόταση παροχῆς ἐκπαιδεύσεως στούς Οὐκρανούς πιλότους, γιά ποιόν λόγο δέν τό ἀνεκοίνωσε ὁ ἴδιος, ἀλλά ἄφησε νά τό πεῖ ὁ κ. Ζελένσκυ;

Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπ’ ἐναντίας ἐπικεντρώθηκε στήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς Οὐκρανίας ἀποκαλύπτοντας ὅτι ὑπεγράφη κοινή δήλωσις γιά τήν πορεία τῆς Οὐκρανίας πρός τήν ἔνταξιν στούς θεσμούς συλλογικῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως. Ὁ Πρωθυπουργός εἶπε συγκεκριμένα στόν Οὐκρανό Πρόεδρο: «Θέλουμε νά συνδράμουμε στήν εὐρωπαϊκή σας πορεία. Γιά αὐτό ἐξ ἄλλου ὑπογράψαμε κοινή δήλωση γιά τήν Εὐρωατλαντική πορεία τῆς Οὐκρανίας. Ἁπτή ἀπόδειξη, ὅτι εἴμαστε συμπαραστάτες καί συνοδοιπόροι. Ἡ ὑποστήριξή μας ἦταν ἀπό τήν ἀρχή ἔμπρακτη καί θά συνεχιστεῖ. Ἡ Ἑλλάδα θά εἶναι παροῦσα στήν τιτάνια προσπάθεια ἀνοικοδόμησης τῆς χώρας, μέ τήν πεῖρα της στόν κατασκευαστικό τομέα. Θά προσφέρουμε τίς δυνάμεις μας μέ ἔμφαση στήν Ὀδησσό. Τό ἱστορικό κέντρο τῆς ὁποίας, μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδας, ἀποτελεῖ μνημεῖο παγκόσμιας κληρονομιᾶς τῆς Unesco. Συζητήσαμε πῶς μποροῦμε νά συνδράμουμε μέ ἀσφάλεια στήν ἀνοικοδόμηση τῆς πόλης, πού εἶναι συνδεδεμένη μέ ἱστορίες καί τῶν δύο λαῶν».

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέμενε, μάλιστα, ὅτι ἡ χώρα μας θά εἶναι παροῦσα καί στήν ἀνοικοδόμηση τῆς Οὐκρανίας μέ ἔμφαση στήν πόλη τῆς Ὀδησσοῦ. Βεβαίως οἱ ἐξελίξεις δείχνουν ὅτι τό ἔργο τῆς ἀνοικοδομήσεως, στό ὁποῖο ἀνεφέρθη, θά ἀργήσει πολύ νά ἀρχίσει, καθώς σημεῖα συντόμου τερματισμοῦ τοῦ πολέμου δέν διαφαίνονται. Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός πάντως ἀνεφέρθη καί σέ θέματα ἀρχῶν: « Καμμία ἀπόπειρα ἐπαναχάραξης τῶν συνόρων μέ τή βία δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτή. Καί ἡ δική μας χώρα ἀντιμετώπισε ἐκδηλώσεις ἑνός ἐπιθετικοῦ αὐταρχισμοῦ, καί εἴμαστε ἀντίθετοι σέ κάθε ἀπόπειρα παραβίασης τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί δημιουργίας τετελεσμένων ἐπί τοῦ ἐδάφους, κάτι ἀνάλογο ἐξ ἄλλου συμβαίνει καί στήν Κύπρο»....

Η συνέχεια του άρθρου στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ ....

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

© all rights reserved
customized with από: antikry.gr