Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024

Προϋπολογισμός 2024,

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2024 ανέρχεται σε 189,4 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 142.6 δισ. ευρώ σε πληρωμές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χθες τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2024, εξασφαλίζοντας καλύτερη στήριξη για τους νέους, την έρευνα και για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Ο προϋπολογισμός του 2024 εγκρίθηκε με 519 ψήφους υπέρ, 79 και 30 αποχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2024 ανέρχεται σε 189,4 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 142.6 δισ. ευρώ σε πληρωμές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσέθεσε σχεδόν 670 εκατ. ευρώ για βασικές προτεραιότητες, όπως η ανθρωπιστική βοήθεια, το Erasmus+ και οι υποδομές μεταφορών, πέραν αυτών που είχε αρχικά προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιοπροϋπολογισμού. Οι ευρωβουλευτές αύξησαν τη χρηματοδότηση για προγράμματα και πολιτικές που είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία και των παγκόσμιων προκλήσεων, καθώς και για τη στήριξη των νέων, συμπεριλαμβανομένων των νέων αγροτών. Αυξάνεται επίσης η χρηματοδότηση για προγράμματα που συμβάλλουν στην ανάκαμψη μετά την πανδημία, στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και στην ενίσχυση των προσπαθειών για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου.

Οι αυξήσεις που εξασφάλισαν οι ευρωβουλευτές περιλαμβάνουν 250 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, 150 εκατ. ευρώ για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (πρόγραμμα «Η Ευρώπη στον κόσμο»), 85 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 30 εκατ. ευρώ για υποδομές μεταφορών (μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη»), 60 εκατ. ευρώ για το Erasmus+, 20 εκατ. ευρώ για το LIFE, 20 εκατ. ευρώ για νέους γεωργούς, 10 εκατ. ευρώ για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας και 10 εκατ. ευρώ για τη στρατιωτική κινητικότητα.

Με την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2024, οι ευρωβουλευτές αναμένουν ότι θα υπάρξει συμφωνία για την ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ (ΠΔΠ, Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) στο Συμβούλιο έως το τέλος του έτους. Αυτό θα προετοιμάσει το έδαφος για σημαντικές πρόσθετες πιστώσεις στις αρχές του 2024, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού που θα προταθεί από την Επιτροπή. Η προγραμματισμένη συμπληρωματική ενίσχυση του ΠΔΠ αποσκοπεί στην παροχή μεσοπρόθεσμης στήριξης στην Ουκρανία (50 δις. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια), στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων, στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ το 2024 και στην ενίσχυση των προσπαθειών της σε τομείς όπως η μετανάστευση και η εξωτερική πολιτική.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου