Οι γυναίκες στην EE αμείβονται κατά 13% λιγότερο από τους άνδρες

Ημέρα Ίσης Αμοιβής, 15 Νοεμβρίου, αμοιβή γυναικών,

Το δικαίωμα στην ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.

Οι γυναίκες στην E.E. αμείβονται κατά 13% λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία, παρά το γεγονός ότι η ίση αμοιβή των δύο φύλων κατοχυρώνεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αφορμή την «Ημέρα Ίσης Αμοιβής» στις 15 Νοεμβρίου, «οι γυναίκες στην ΕΕ συνεχίζουν να κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες με το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ να ανέρχεται στο 13%». Παράλληλα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η πρόοδος για την εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων παραμένει στάσιμη φέτος και είναι αργή με την πάροδο των ετών.

Τον Ιούνιο του 2023 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών και βάσει αυτού του νέου νόμου, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να επιβάλουν το δικαίωμά τους σε ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, τονίζει η Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία «το κλειδί είναι η διαφάνεια». Η οδηγία αυτή θέτει ένα σαφές πλαίσιο για την εφαρμογή της έννοιας της «εργασίας ίσης αξίας» και κριτήρια που περιλαμβάνουν δεξιότητες, προσπάθεια, υπευθυνότητα και συνθήκες εργασίας και βοηθά τους εργαζόμενους να εντοπίσουν τις μισθολογικές διακρίσεις και να τις αμφισβητήσουν. Τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να μεταφέρουν την οδηγία αυτή στο εθνικό τους δίκαιο.

Το δικαίωμα στην ίση αμοιβή γυναικών και ανδρών για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η «ημέρα ίσης αμοιβής» (15 Νοεμβρίου φέτος) σηματοδοτεί την ημερομηνία που συμβολίζει πόσες επιπλέον ημέρες πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες μέχρι το τέλος του έτους για να κερδίσουν όσα κέρδισαν οι άνδρες την ίδια χρονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου