«Το Σύνταγμα στην ψηφιακή εποχή»

«Το Σύνταγμα στην ψηφιακή εποχή», Σπ. Βλαχόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Γ. Τασόπουλος,

Με αφορμή την ολοκλήρωση του συλλογικού έργου Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ΄ άρθρο – Ηλεκτρονική έκδοση με ελεύθερη πρόσβαση (Επιστημονική Διεύθυνση: Σπ. Βλαχόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Γ. Τασόπουλος),το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και το Παρατηρητήριο Συνταγματικών & Θεσμικών Εξελίξεων Syntagma Watch, οργάνωσε εκδήλωση την 11.3.2024 με θέμα «Το Σύνταγμα στην ψηφιακή εποχή»

Στην συνέχεια μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κ. Π. Παυλοπούλου κατά την εκδήλωση:


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου